תוכן קונקרטי לסטנדרטים עמומים: ניתוח התנהגותי של חוזים אחידים
(Concrete Content to Vague Standards: Behavioral Analysis of Consumer Contracts)

(עיוני משפט לג 277 (תש"ע
33 Tel Aviv University Law Review 277 (2010)

50 Pages Posted: 2 Jul 2015 Last revised: 3 Jul 2015

See all articles by Shmuel I. Becher

Shmuel I. Becher

Victoria University of Wellington

Date Written: 2010

Abstract

בדיני החוזים האחידים נעשה שימוש תדיר בנורמות משפטיות עמומות, דוגמת "תנאי מקפח". זאת, מבלי למלא נורמות אלה בתוכן קונקרטי המאפשר התפתחות שיטתית, דיון ביקורתי רציני או הבנת הציפיות שיש למעצבי המדיניות המשפטית מן הצדדים לחוזה. דיון בתובנות ההתנהגותיות הרלוונטיות לחוזים אחידים צרכניים מבהיר מדוע על בתי–המשפט והמחוקק להיחלץ לעזרתו של הצד החלש לחוזה האחיד, וכיצד עליהם להגן עליו מפני מניפולציות התנהגותיות או כשלים קוגניטיביים. נוסף על כך, ניתוח התנהגותי מאפשר הבנה טובה יותר של תוצאות שיפוטיות ומנגנונים חקוקים, אשר אלמלא אותן תובנות התנהגותיות היה קשה להצדיקם או להסבירם.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: חוזים אחידים, חוזים צרכניים, כללים וסטנדרטים, הטיות קוגניטיביות, ניתוח התנהגותית, הגנת הצרכן, consumer law, consumer contract, rules and standards, cognitive biases, market failures, behavioral analysis of law

Suggested Citation

Becher, Shmuel I., תוכן קונקרטי לסטנדרטים עמומים: ניתוח התנהגותי של חוזים אחידים
(Concrete Content to Vague Standards: Behavioral Analysis of Consumer Contracts) (2010). (עיוני משפט לג 277 (תש"ע
33 Tel Aviv University Law Review 277 (2010), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2625274

Shmuel I. Becher (Contact Author)

Victoria University of Wellington ( email )

P.O. Box 600
Wellington, 6140
New Zealand

HOME PAGE: http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/staff/samuel-becher

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
65
Abstract Views
470
rank
384,663
PlumX Metrics