מקופ'חים: שוק הביטוחים המשלימים מפרספקטיבת דיני הצרכנות
(The Supplementary Insurance Market: A Consumer Law Perspective)

(רפואה ומשפט כרך 48, עמ' 19 (2015
48 Law and Medicine 19 (2015)

27 Pages Posted: 1 Jul 2015 Last revised: 10 Dec 2015

See all articles by Shmuel I. Becher

Shmuel I. Becher

Victoria University of Wellington

Avigail Ben Aroya

Independent

Date Written: 2015

Abstract

תקציר בעברית: ביטוח משלים אינו מוצר אפנתי, וצריכת ביטוחים משלימים אינה צרכנות "קלאסית". עם זאת שוק הביטוחים המשלימים הוא אחד השווקים המתפתחים ביותר בישראל בעשור האחרון. בשנת 2011 כ-74% מהציבור בישראל היו חברים בביטוח משלים. ההוצאה הכוללת על ביטוחי הבריאות היא הגדולה מבין הוצאות הבריאות של משפחה בישראל, והיא מגלגלת מחזור שנתי של חמישה מיליארד שקלים.

למרות מרכזיותו וחשיבותו של הביטוח המשלים הבחירה בו היא בדרך כלל שרירותית ולא מושכלת. כמה גורמים חוברים יחד והופכים את שוק הביטוח המשלים למורכב ולבעייתי מבחינה צרכנית. לבעייתיות זו עלולות להיות השלכות שליליות שונות, ובכלל זה פגיעה ברווחת הצרכנים וירידה באיכות הביטוחים המשלימים.

על אף האתגרים המורכבים שמציב שוק הביטוח המשלים הכתיבה המשפטית שעוסקת בתחום דלה. בישראל עדיין אין ספרות משפטית שיטתית העוסקת בשוק חשוב זה .המאמר מבקש להיענות לאתגר ששוק הביטוח המשלים מציב בפני – המשפט ולמלא חלק מהֶחסר בספרות המשפטית בתחום. את ניתוח שוק הביטוח המשלים נשתית על שלושה רבדים: האחד ממצאים אמפיריים המבוססים על שאלון שהפצנו – הגישה ההתנהגותית למשפט; השלישי – הגישה הכלכלית למשפט; השני בין צרכני ביטוח. לאחר התחקות על הכשלים והבעיות בשוק זה נבחן, בכלים חוזיים ומפרספקטיבה צרכנית, כיצד ראוי להסדירו.

English Abstract: Supplementary insurance is neither a fashionable product nor traditional merchandise, but it appears to have created one of the most thriving markets over the past decade in Israel, ranking first on the market of health-related products. In 2011, some 74% of the Israelis had supplementary insurance. Overall, Israeli households invest NIS 5 billion in supplementary insurance annually.

Despite its importance and prevalence, consumers tend to choose supplementary insurance rather randomly and irrationally. Market failures and psychological biases made the market for supplementary insurance problematic. Such failures and biases may lead to negative consequences, including deterioration in the quality of supplementary insurance and undermining consumers’ welfare.

The current reality of the supplementary insurance market poses unique challenges that the law should address. Yet, despite of these challenges, the literature that addresses this market is partial in scope, under-theorized, and under-developed. This article seeks to fill part of this gap.

The article first examines market failures and deficiencies that accompany the supplementary insurance market. Thereafter, it suggests novel principles for regulating it, employing a consumer-law perceptive. Our analysis of the supplementary insurance market is based on three aspects: the economic approach to law; the behavioral approach to law; and the empirical findings of a questionnaire we devised and presented to insurance consumers.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: health insurance, supplementary health insurance, consumer protection, market failures, cognitive biases, decision making, regulation, Switching costs, disclosures, information overload, intermediaries, asymmetric information

Suggested Citation

Becher, Shmuel I. and Ben Aroya, Avigail, מקופ'חים: שוק הביטוחים המשלימים מפרספקטיבת דיני הצרכנות
(The Supplementary Insurance Market: A Consumer Law Perspective) (2015). (רפואה ומשפט כרך 48, עמ' 19 (2015
48 Law and Medicine 19 (2015) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2625415

Shmuel I. Becher (Contact Author)

Victoria University of Wellington ( email )

P.O. Box 600
Wellington, 6140
New Zealand

HOME PAGE: http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/staff/samuel-becher

Avigail Ben Aroya

Independent ( email )

No Address Available
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
29
Abstract Views
477
PlumX Metrics