Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa (Regional Development in the Context of the Population Ageing)

A. Klimczuk, Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa (Regional Development in the Context of the Population Ageing), [in:] P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, pp. 149-170.

29 Pages Posted: 8 Jul 2015

Date Written: July 1, 2011

Abstract

Polish Abstract: Złożoność skutków starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie na poziomie regionalnym i lokalnym. Działania adaptacyjne wymagają współpracy samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. Opracowanie przybliża: wymiary interwencji, typologię "regionów kurczących się" oraz dwie inicjatywy: regionów dla ludzi w każdym wieku (Regions for All Ages) i sieci srebrnej gospodarki regionów europejskich (SEN@ER - Silver Economy Network of European Regions). Wskazano także na dylematy tworzenia specjalnych strategii regionalnych i czynniki sprzyjające ich realizacji oraz bariery budowy srebrnych gospodarek. Dodatkowo, przedstawiono wnioski z analizy wybranych strategii rozwoju regionalnego w Polsce. Podsumowanie określa możliwe kierunki dalszych badań.

English Abstract: The complexity of population ageing effects is an important challenge at regional and local level. Adaptation activities require the cooperation of local governments, business entities and non-governmental organizations. The article shows dimensions of interventions, typology of “shrinking regions” and two initiatives: Regions for All Ages and SEN@ER - Silver Economy Network of European Regions. The essay also discusses the dilemmas of creating special regional strategies with their implementation factors and barriers in the construction of silver economies. It also presents conclusions from the analysis of selected strategies for regional development in Poland. Summary sets out possible directions for further research.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Social cohesion, Local and Regional Development, Cross-Sector Cooperation, Shrinking Regions, Silver Economy, Silver Market, Regions for All Ages

JEL Classification: J14, O18, P48, R58

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa (Regional Development in the Context of the Population Ageing) (July 1, 2011). A. Klimczuk, Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa (Regional Development in the Context of the Population Ageing), [in:] P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, pp. 149-170. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2625719

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
19
Abstract Views
218
PlumX Metrics