דיני הצרכנות - לאן? 30 שנה לחקיקה הצרכנית
(Foreword: Symposium on 30 Years of Consumer Law Legislation)

(חוקים ה 5 (2013
5 Israeli Journal on Legislation 5 (2013)

13 Pages Posted: 2 Jul 2015 Last revised: 3 Jul 2015

See all articles by Shmuel I. Becher

Shmuel I. Becher

Victoria University of Wellington

Date Written: 2013

Abstract

רשימה זו פותחת גיליון ייחודי המוקדש לדיני הצרכנות, שהם עולם תוכן מגוון ורב-פנים. כפי שמאמרי הגיליון מלמדים, החקיקה הצרכנית היא שדה מחקר מרתק, רב-תחומי, דינמי ופרקטי. ברשימה זו אעמוד על הרקע לגיליון ואתאר בקצרה את תרומת מאמריו. כן אבחן ממעוף הציפור היבטים מסוימים בתחום דיני הצרכנות לצד התפתחויות שונות בו.

למרות השינויים והמגמות החדשות המאוזכרות ברשימה, מטרת-העל של החקיקה הצרכנית נותרה, לפחות בבסיסה, ללא שינוי של ממש. דיני הצרכנות מבקשים למצוא את האיזון הנכון שבין שני אינטרסים הנתפסים לרוב כמנוגדים. מחד גיסא עומד אינטרס ההגנה על צרכנים מפני כוחם העודף של ספקים. מאידך גיסא מצוי האינטרס להימנע מהתערבות רגולטורית מוגזמת שתפגע פגיעה לא מוצדקת בעוסקים ובמסחר.

הגישות השונות לדיני הצרכנות מבקשות לסייע במציאת האיזון הנכון שבין שני אינטרסים אלו. אולם כפי שמאמרי הגיליון ממחישים, מלאכת האיזון היא מורכבת ורווית אתגרים.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: דיני הצרכנות, חקיקה צרכנית,consumer law, consumer legislation

Suggested Citation

Becher, Shmuel I., דיני הצרכנות - לאן? 30 שנה לחקיקה הצרכנית
(Foreword: Symposium on 30 Years of Consumer Law Legislation) (2013). (חוקים ה 5 (2013
5 Israeli Journal on Legislation 5 (2013), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2625900

Shmuel I. Becher (Contact Author)

Victoria University of Wellington ( email )

P.O. Box 600
Wellington, 6140
New Zealand

HOME PAGE: http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/staff/samuel-becher

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
125
Abstract Views
418
rank
254,030
PlumX Metrics