עיון מחודש ביעדי החינוך המשפטי-קליני: בין אמפתיה לאושר
(a Fresh Approach to Clinical Legal Education)

(המשפט יז 17 (תשע"ג
17 Hamishpat (Colman) Law Review 17 (2012)

41 Pages Posted: 2 Jul 2015 Last revised: 3 Jul 2015

See all articles by Shmuel I. Becher

Shmuel I. Becher

Victoria University of Wellington

Date Written: 2012

Abstract

תקציר בעברית: בחינוך המשפטי מושם דגש על הקניית השכלה משפטית אדברסרית-אנליטית; זהירה ופסימית מטבעה. הסטודנטים למשפטים לומדים "לחשוב כמו עורך דין". הם מאמצים חשיבה קרה, מנותקת, אובייקטיבית ומופשטת. כפועל יוצא, סטודנטים למשפטים מאמצים זהות משפטית המדחיקה רגשות וכישורים רגשיים חשובים ושוחקת אותם. תהליך זה עלול לפגוע בשלמות האישית של הסטודנטים, בדימוים, בכשירותם המקצועית והרגשית וברווחתם.

על רקע השלכות אלו, אציע במאמר עיון מחודש ביעדי החינוך המשפטי הקליני ובתועלותיו. במסגרת זו, אתמקד בקליניקה המשפטית כמעבדה להתנסות וללמידה רגשית – בדגש על רגש האמפתיה. כן אציע לראות בקליניקה המשפטית פלטפורמה העשויה לסייע במקסום אושר של הסטודנטים הנוטלים בה חלק. כמקרה מבחן משמשת הקליניקה הצרכנית, שפעלה במכללה למינהל בשיתוף המועצה הישראלית לצרכנות, בין השנים 2011-2008.

English Abstract: Traditional legal education trains students to “think like lawyers”. Thinking like a lawyer requires the adoption of an analytical and adversarial approach, cautious and pessimistic in nature. As a result, law students learn to think in an abstract, detached and objective manner. Hence, legal education erodes and suppresses emotional competence. Alas, this process undermines students’ well-being, self-image and expertise.

Hence, the article advocates a fresh approach to the objectives of legal aid clinics. It argues that legal aid clinics bear potential as a platform for emotional learning, with a special emphasis on empathy. It further suggests that law schools utilize legal aid clinics in order to maximize students’ happiness and well-being. The consumer law clinic the author initiated, which operated during 2008-2011 in cooperation with the Israeli Consumer Council, serves as a test case.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: חינוך משפטי, קליניקה משפטית, אמפתיה, קליניקה צרכנית, consumer law clinic, legal education, empathy in legal education, legal clinics, happiness and well-being

Suggested Citation

Becher, Shmuel I., עיון מחודש ביעדי החינוך המשפטי-קליני: בין אמפתיה לאושר
(a Fresh Approach to Clinical Legal Education) (2012). (המשפט יז 17 (תשע"ג
17 Hamishpat (Colman) Law Review 17 (2012), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2625922

Shmuel I. Becher (Contact Author)

Victoria University of Wellington ( email )

P.O. Box 600
Wellington, 6140
New Zealand

HOME PAGE: http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/staff/samuel-becher

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
59
Abstract Views
424
rank
402,678
PlumX Metrics