ייקוב הדין את האגורה
(We Demand the Penny by Hook or by Crook: Penny-Wise, Dollar Foolish and Consumer Protection Legislation)

חוקים בקצרה 2015
Online Israeli Journal on Legislation (2015)

13 Pages Posted: 2 Jul 2015 Last revised: 21 Feb 2016

See all articles by Shmuel I. Becher

Shmuel I. Becher

Victoria University of Wellington

Date Written: 2014

Abstract

עסקים רבים נוקבים במחירים המסתיימים בספרה ימנית 9. כך למשל עסקים מפרסמים מחירים דוגמת 9.99, 499, 149.99 ו-32,999. שיטת תמחור זו אינה מנת חלקן של רשתות המזון הישראליות בלבד; היא נפוצה במדינות רבות ובמגוון ענפים ושווקים.

בנובמבר 2013 פרסמה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הנחיה שכותרתהּ "איסור על הטעיה בהצגה, פרסום ונקיבה של מחיר במטבע שאינו הילך חוקי". מטרת ההנחיה, שנכנסה לתוקף ב-1 בינואר 2014, היא לאסור על הצגת מחירים באגורות בודדות. באמצעות הנחיה זו ביקשה הרשות, בראש ובראשונה, לשים סוף לפרקטיקה הנוהגת של הצגת מחיר המסתיים ב-99 אגורות ולהביא לנקיבה במחירים "עגולים".

כידוע, התערבות רגולטורית בתמחור מוצרים ושירותים אינה דבר של מה בכך. השאלה המרכזית שעליה מבקש מאמר זה לענות היא אם הנחיית הרשות היא ראויה ונכונה. האם תמחור באמצעות הספרה 9 אכן מטעה? האם שיטת תמחור זו גורמת לצרכנים חסרון כיס? ואם התשובה חיובית – האם האמצעי שנקטה הרשות נותן לכך מענה? כפי שמאמר זה מגלה, דיון בנושא מעלה מגוון סוגיות מרתקות. עם אלו נמנות הדרך שבה צרכנים מתייחסים לפרסומי מחירים; מגבלות כוחה של החקיקה ככלי מגן לצרכנים; תחכומם של עסקים כשחקנים חוזרים; שיקולים נוספים שראוי שינחו קבלת החלטות רגולטוריות ושימוש בכספי ציבור.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: consumer protection, legislation, pricing manipulation, psychological manipulation, left-digit effect, level effects, price ending, image effect

Suggested Citation

Becher, Shmuel I., ייקוב הדין את האגורה
(We Demand the Penny by Hook or by Crook: Penny-Wise, Dollar Foolish and Consumer Protection Legislation) (2014). חוקים בקצרה 2015
Online Israeli Journal on Legislation (2015) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2626017

Shmuel I. Becher (Contact Author)

Victoria University of Wellington ( email )

P.O. Box 600
Wellington, 6140
New Zealand

HOME PAGE: http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/staff/samuel-becher

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
144
Abstract Views
746
rank
231,764
PlumX Metrics