Svar till Förbud mot köp av sexuell tjänst: en utvärdering 1999-2008 (SOU 2010:49) (A Response to Prohibition Against Purchase of Sexual Service: An Evaluation 1999-2008 (SOU 2010:49))

7 Pages Posted: 5 Jul 2015

See all articles by Catharine A. MacKinnon

Catharine A. MacKinnon

University of Michigan Law School; University of Chicago Law School ; University of California, Berkeley - Berkeley Center on Comparative Equality & Anti-Discrimination Law

Max Waltman

Stockholm University, Department of Political Science

Date Written: February 2, 2011

Abstract

For the English version, see http://ssrn.com/abstract=2450513.

Swedish Abstract: Remissvaret erkänner regeringens framgång i att minska förekomsten av prostitution och människohandel i Sverige sen den nya lagen antogs 1999, samt dess systematiska arbete i att stödja prostituerade personer att lämna sexindustrin. Remissvaret föreslår dock starkare erkännande av den civilrättsliga statusen för prostituerade personer så att de kan väcka skadeståndstalan gentemot sexköpare för att ha utnyttjat dem sexuellt under tvingande omständigheter, och på så sätt kränkt deras mänsklighet, jämlikhet och värdighet som personer. Remissvaret påpekar också att den offentliga utredningens förslag inte går tillräckligt långt med avseende bl.a. på att tillhandahålla gynnsamma förhållanden för prostituerade personer som vill hävda sina rättigheter. Det föreslår såväl ett antal rättsliga- som policy-orienterade åtgärder för att motverka sexuell exploatering. Remissvaret stöds av 12 personer/organisationer.

English Abstract: The submission commends the government for its success in reducing the prevalence of prostitution and human trafficking in Sweden since the new law was adopted in 1999, and for its consistent work to support prostituted persons to leave the sex industry. Yet, the submission suggests stronger recognitions of the civil rights of prostituted persons so that they can claim damages from tricks for having sexually exploited them under coercive circumstances, thus violated their humanity, equality, and dignity as persons. The submission also notes that the official evaluation's suggestions do not go far enough, inter alia, in providing favorable conditions for prostituted persons to claim their rights. It suggests a number of further measures in both legal and policy oriented terms to counter sexual exploitation.

Note: Downloadable document is in Swedish.

Keywords: Prostitution, Trafficking, Civil Rights, Purchase of Sex, Demand, Sweden, Submission, NGO, Brief, Government

Suggested Citation

MacKinnon, Catharine A. and Waltman, Max, Svar till Förbud mot köp av sexuell tjänst: en utvärdering 1999-2008 (SOU 2010:49) (A Response to Prohibition Against Purchase of Sexual Service: An Evaluation 1999-2008 (SOU 2010:49)) (February 2, 2011). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2626709 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2626709

Catharine A. MacKinnon

University of Michigan Law School ( email )

625 South State Street
Ann Arbor, MI 48109-1215
United States

University of Chicago Law School

1111 E. 60th St.
Chicago, IL 60637
United States

University of California, Berkeley - Berkeley Center on Comparative Equality & Anti-Discrimination Law

Boalt Hall
Berkeley, CA 94720-7200
United States

Max Waltman (Contact Author)

Stockholm University, Department of Political Science ( email )

Stockholm University
Stockholm, 106 91
Sweden

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
530
PlumX Metrics