עשיית אושר וגם במשפט: לקראת גישה הוליסטית לדיני הצרכנות' (From Consumer Protection to Consumers’ Wellness: Towards a More Holistic Approach to Consumer Law)

11 Haifa L. Rev. 341 (2018)

61 Pages Posted: 4 Jul 2015 Last revised: 8 Aug 2018

See all articles by Shmuel I. Becher

Shmuel I. Becher

Victoria University of Wellington

Date Written: July 4, 2015

Abstract

תקציר בעברית: דיני הצרכנות במתכונתם הנוכחיים מזניחים פנים חשובים בטובת הצרכן. המציאות המשפטית-חברתית-תרבותית מתעסקת מבחינות רבות בטפל ומפספסת את העיקר. מציאות זו גוזרת על הצרכן נחיתות מובנית ובלתי ניתנת לגישור. כך מוצא עצמו הצרכן רודף אחר מטרות שפעמים רבות אינן משיאות את אושרו ואף אין בידיו את הכלים להשגתן.במאמר זה נטען כי הגיעה העת לשלב בדיני הצרכנות פרספקטיבה המתחשבת באופן שיטתי והוליסטי יותר ברווחתו של הצרכן. ההתחשבות ברווחתו הסובייקטיבית (SWB – Subjective Well-Being) של הצרכן מאפשרת שקילת מנעד רחב של תובנות והיבטים. אלו יכולים להתקשר לאושרו של הצרכן ולשביעות רצונו הכללית; לבריאותו הפיסית והנפשית ולתוחלת חייו; לאיכות חייו; ולמימוש הערכים והאמונות העומדים בבסיס האוטונומיה שלו.מאמר יבחן כיצד עשויה הפרספקטיבה המוצעת בדבר רווחת הצרכן לשפר את השיח המשפטי-צרכני ולהעשירו. תרומתו של המאמר כפולה. ראשית, הפרספקטיבה המוצעת מרחיבה את מגוון השיקולים המתחרים בעת עיצוב הנורמות הצרכניות-משפטיות, והיא ממקמת את דיני הצרכנות במסגרת תרבותית-חברתית-כלכלית רחבה יותר. שנית, פרספקטיבת רווחת הצרכן מסייעת ביצירת סדר יום נכון יותר לקידום טובת הצרכנים כפרטים ולקידום החברה בכללותה. היא חושפת את החולשות ואת הפגמים בגישה המשפטית הקיימת; מלמדת אלו הגנות קיימות יש לבצר ולאכוף באופן נמרץ; ומצביעה על הגנות חשובות נוספות העשויות לתרום לרווחת הצרכן. English Abstract: Current approaches to consumer law neglect important facets of consumers’ wellness. This article asserts that it is therefore high time to adopt a more holistic approach towards consumer law. The Article advances such an approach, seeking to consider consumers’ wellness in a systematic way.The Article explores how the proposed holistic perspective may improve and enrich the discourse of consumer law. As the article demonstrates, taking into account consumers’ Subjective Well-Being allows for consideration of a wider spectrum of important matters and insights. Among these are consumers’ happiness and satisfaction, mental and physical health, quality of life, and the potential to fulfill values and beliefs which stand at the heart of one’s autonomy. The article’s main contribution is twofold. First, it expands the considerations that compete in the process of designing consumer law norms, while placing consumer law in a broader cultural-social-economic context. Second, it assists in forming a better agenda for promoting consumers’ wealth and social prosperity. It exposes the weaknesses and drawbacks of the prevailing approaches to consumer law; it exemplifies which consumer protection doctrines should be upheld and strictly enforced; and it points to additional important means of protection which may contribute to consumers’ wellness.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: consumer protection, consumer wellness, consumer law, subjective well-being, happiness, life satisfaction, consumer regulation, paternalism, market failures, cognitive biases, commercials, ethical consumers

Suggested Citation

Becher, Shmuel I., עשיית אושר וגם במשפט: לקראת גישה הוליסטית לדיני הצרכנות' (From Consumer Protection to Consumers’ Wellness: Towards a More Holistic Approach to Consumer Law) (July 4, 2015). 11 Haifa L. Rev. 341 (2018), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2626749 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2626749

Shmuel I. Becher (Contact Author)

Victoria University of Wellington ( email )

P.O. Box 600
Wellington, 6140
New Zealand

HOME PAGE: http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/staff/samuel-becher

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
219
Abstract Views
967
rank
160,170
PlumX Metrics