הגנת הצרכן
(Consumer Protection)

הגישה הכלכלית למשפט (א' פרוקצ'יה עורך, 2012)
The Economic Approach to Law (Edited by Uriel Procaccia, 2012)

47 Pages Posted: 6 Jul 2015

See all articles by Samuel Becher

Samuel Becher

Victoria University of Wellington

Oren Bar-Gill

Harvard Law School

Date Written: 2012

Abstract

הגישה המסורתית של דיני הגנת הצרכן מניחה כי הצרכן מצוי בנחיתות מתמדת במערכת היחסים עוסק–צרכן. על פי גישה זו, לעוסקים יש ניסיון, משאבים, ייעוץ מקצועי, יכולת להשפיע על מעצבי המדיניות, אינטרס כלכלי להתארגן וכוח כלכלי רב. צרכנים אינם נהנים מכל אלו. הם חשופים למניפולציות מצד תאגידים שכל מטרתם הוא מקסום שורת הרווח במאזניהם. לפיכך דיני הגנת הצרכן מושתתים על ההבנה כי פערי הכוחות הטיפוסיים שבין הצרכן לבין העוסק מחייבים התערבות משפטית רגולטורית שתגן על הצרכן מפני כוחו העודף של העוסק.

לניתוח הכלכלי של המשפט נקודת מוצא שונה בתכלית. הניתוח הכלכלי מראה שכוחות השוק יכולים להגן על הצרכנים אף בהיעדר התערבות משפטית. לפיכך הניתוח הכלכלי של המשפט דוחה את ההנחה המסורתית של דיני הגנת הצרכן שלפיה על המשפט להיחלץ, באופן כמעט אוטומטי, להגנתם של הצרכנים. ואולם, הניתוח הכלכלי אינו שולל את הצורך בהתערבות משפטית. ההתערבות המשפטית יכולה להיות מוצדקת, על פי הניתוח הכלכלי, כאשר קיים כשל שוק. כלומר, כאשר כוחות השוק אינם פועלים כנדרש כדי למקסם את העדפות הצרכנים.

פרק זה מתמקד בשני כשלי שוק החשובים במיוחד לניתוח הכלכלי של שווקים צרכניים: "מידע חסר" ו"רציונליות חסומה". באופן קונקרטי, בחרנו ליישם את כשלי השוק האמורים על חוזים צרכניים, המהווים צוהר אל דיני הצרכנות. באמצעות דיון זה נמחיש שתכופות אין די בכוחות השוק כדי להביא לשיווי משקל שבו ספקים מציעים חוזים יעילים הממקסמים את רווחת הצרכנים. כן נדגים כיצד הדיון בחוזים אחידים והתובנות הנגזרות מדיון זה רלוונטיים לדיני הצרכנות באופן כללי יותר. במסגרת זו נבחן את התגובות המשפטיות האפשריות העומדות בפני המחוקק, תוך דיון ביתרונות ובחסרונות המרכזיים הטמונים בדרכי תגובה אלו.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: consumer law, consumer protection, market failures, cooling off period, bounded rationality, information asymmetry, information overlaod, over optimism, consumer contracts, soft paternalism, regulation, informed consumers, consumers' heterogeneity, disclosures, default rules, enforcement

Suggested Citation

Becher, Shmuel I. and Bar-Gill, Oren, הגנת הצרכן
(Consumer Protection) (2012). הגישה הכלכלית למשפט (א' פרוקצ'יה עורך, 2012)
The Economic Approach to Law (Edited by Uriel Procaccia, 2012), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2626888

Shmuel I. Becher (Contact Author)

Victoria University of Wellington ( email )

P.O. Box 600
Wellington, 6140
New Zealand

HOME PAGE: http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/staff/samuel-becher

Oren Bar-Gill

Harvard Law School ( email )

1575 Massachusetts
Hauser 406
Cambridge, MA 02138
United States

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
253
Abstract Views
1,435
rank
154,564
PlumX Metrics