'משמורת ילדים': מושג מהותי או כותרת חלולה?
(?'Children's Custody': A Substantive Term or a Hollow Notion)

מחקרי משפט כח 2 207 (2013)
BAR-ILAN LAW REVIEW 29 (MECHKAREY MISHPAT) 207, 2013

52 Pages Posted: 6 Jul 2015 Last revised: 20 Dec 2015

See all articles by Yoav Mazeh

Yoav Mazeh

Ono Academic College Faculty of Law

Date Written: 2013

Abstract

מאמרו של ד"ר יואב מזא"ה בוחן האם מושג המשמורת הוא מושג מהותי או כותרת חלולה. סמכויות ההורים נקבעות בהתאם לאפוטרופסות, (אשר בהתאם לחוק, משותפת לשני ההורים). חלוקת הזמן בין ההורים נקבעת בהתאם לזמני השהות, ולא בהתאם למשמורת. מושג המשמורת הוא אם כן כותרת חלולה בעיקרה. המאמר מראה את הנזקים הנגרמים בעקבות השימוש במושג זה, וממליץ כי במסגרת קביעת ההורות שלאחר פרידת ההורים, לא יעשה שימוש במושג המשמורת.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: משמורת, הורות, אפוטרופסות, זמני שהות; הסדרי ראייה; חזקת הגיל הרך; גירושין; יואב מזא"ה Custody; divorce; visitation; parenting time; guardianship` guardian; tender age presumption; tender years presumption; Yoav Mazeh

Suggested Citation

Mazeh, Yoav, 'משמורת ילדים': מושג מהותי או כותרת חלולה?
(?'Children's Custody': A Substantive Term or a Hollow Notion) (2013). מחקרי משפט כח 2 207 (2013)
BAR-ILAN LAW REVIEW 29 (MECHKAREY MISHPAT) 207, 2013, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2626966

Yoav Mazeh (Contact Author)

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

HOME PAGE: http://mazeh.co.il

Do you want regular updates from SSRN on Twitter?

Paper statistics

Downloads
1,352
Abstract Views
3,082
rank
20,156
PlumX Metrics