The Banking Union: State of Art (Unia Bankowa - gdzie jesteśmy)

mBank – CASE Seminar Proceedings No. 137

59 Pages Posted: 9 Jul 2015

See all articles by Andrzej Reich

Andrzej Reich

Komisja Nadzoru Finansowego

Stefan Kawalec

Capital Strategy

Date Written: June 9, 2015

Abstract

English Abstract: It is widely believed that the creation of the banking union initiated the integration of the EU banking market. The process is traced back to June 2012 (EU Summit decided to create the banking union), 4 November 2013 (effective date of the Banking Union Regulation), or 4 November 2014 (operational launch of the Single Supervisory Mechanism, SSM). However, the integration of the EU banking market began much earlier and the creation of the banking union should be considered the final rather than the initial step in the process.

In fact, the integration began as early as 1990s with the introduction of the single passport which allows a bank licensed in one member state to operate across the European Union through branches in other member states.

The solution was devised mainly for banks licensed in one member state and operating in another member state on a small scale, rendering the establishment of a subsidiary bank uneconomical. This practical facilitation was creatively exploited by the largest European banks, which effectively transformed the EU banking market.

Polish Abstract: Dość powszechnie uważa się, że utworzenie unii bankowej zapoczątkowało integrację unijnego rynku bankowego. Jako początek tego procesu wskazuje się czerwiec 2012 roku (Szczyt UE, podczas którego zapadƈa decyzja na temat tworzenia unii bankowej), 4 listopada 2013 roku (wejście w życie rozporządzenia w sprawie utworzenia unii bankowej), czy wreszcie 4 listopada 2014 roku (początek działalności operacyjnej jednolitego mechanizmu nadzorczego (Single Supervisory Mechanism — SSM)).

Jednak integracja unijnego rynku bankowego zaczęła się znacznie wcześniej, a utworzenie unii bankowej należy postrzegać jako końcową fazę tego procesu, a nie początkową. Proces integracji rozpoczął się na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, wraz z wprowadzeniem tak zwanej zasady jednolitego paszportu (single passport), zgodnie z którą bank licencjonowany w jednym kraju członkowskim, na podstawie tejże licencji, uzyskał prawo prowadzenia działalności na terenie całej Unii Europejskiej, poprzez oddziały, które mógł otwierać w innych krajach członkowskich.

Takie rozwiązanie wprowadzone głównie z myślą o banku licencjonowanym w jednym kraju członkowskim, prowadzącym działalność w innym kraju czƈonkowskim, ale w tak małej skali, że uruchamianie w tym celu banku zależnego nie byłoby uzasadnione ekonomicznie. To sensowne ułatwienie zostało twórczo rozwinięte przez największe banki europejskie, skutecznie przeobrażając rynek bankowy w Unii Europejskiej.

Note: Downloadable document is in English and Polish.

Keywords: European Union, banking supervision, EBC, EBA, banking union, SSM

JEL Classification: N14, E5, E58, G21, G2, G28

Suggested Citation

Reich, Andrzej and Kawalec, Stefan, The Banking Union: State of Art (Unia Bankowa - gdzie jesteśmy) (June 9, 2015). mBank – CASE Seminar Proceedings No. 137, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2628597 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2628597

Andrzej Reich

Komisja Nadzoru Finansowego ( email )

pl. Powstańców Warszawy 1
Warsaw, 00-950
Poland

Stefan Kawalec (Contact Author)

Capital Strategy ( email )

Jerozolimskie 65/79
Warszawa, 00-697
Poland
48226305757 (Phone)

HOME PAGE: http://www.capitalstrategy.pl/

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
68
Abstract Views
874
Rank
529,026
PlumX Metrics