Studiul Tehnologiilor De Epurare Ale Apelor Uzate Urbane Și a Celor Din Industria Alimentară (The Study of Treatment Technologies for Urban and Food Industry Wastewater)

Impactul Transformarilor Socio-Economice si Tehnologice la Nivel National, European si Mondial; Nr.2/2015, Vol. 2

10 Pages Posted: 18 Jul 2015

See all articles by Emilia Valentina Pantea

Emilia Valentina Pantea

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: April 17, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Tema abordată pune accent pe managementul apelor reziduale urbane şi a celor provenite din industria alimentară şi îşi propune identificarea principalelor metode de epurare ale acestora, în contextul actual naţional şi european. A fost determinată eficienţa staţiei de epurare a apelor uzate a oraşului Oradea şi a sistemului de epurare a apelor uzate provenite de la un complex industrial alimentar din judeţul Bihor.

Pe parcursul unui an au fost prelevate probe de ape din influentul și efluentul fiecărei staţii de epurare luate în studiu. Am analizat principalele caracteristici ale acestora: CBO5,CCOCr, MTS, Nt, Pt. De asemenea, a fost calculată eficienţa fiecărei staţii de epurare în raport cu parametrii analizaţi. Gestionarea apei reziduale, cu adoptarea unui management eficient atât în cazul apelor uzate urbane, cât şi a celor din industria alimentară constituie un deziderat important în strategia de dezvoltare durabilă a fiecărei țări.

English Abstract: The approached topic focuses on urban and food industry wastewater management and suggests the identification of the main methods of treatment of these, in the national and European current level. It was determined the efficiency of wastewater treatment station of Oradea and the system of wastewater from industrial food complex from Bihor county.

During one year there were taken wastewater samples from the influent and effluent of every wastewater treatment plant. Their main features were analyzed: BOD5, COD, MTS, Nt, Pt. It has also been calculated the efficiency of each treatment plant based on the analyzed parameters. The efficient wastewater management for both urban wastewaters, as well as for those coming from the food industry is an important goal in the sustainable development strategy of each country.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: wastewater treatment, urban wastewater, food industry wastewater, sustainable development

JEL Classification: Q56

Suggested Citation

Pantea, Emilia Valentina, Studiul Tehnologiilor De Epurare Ale Apelor Uzate Urbane Și a Celor Din Industria Alimentară (The Study of Treatment Technologies for Urban and Food Industry Wastewater) (April 17, 2015). Impactul Transformarilor Socio-Economice si Tehnologice la Nivel National, European si Mondial; Nr.2/2015, Vol. 2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2632074

Emilia Valentina Pantea (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13
Sector 6
Bucharest, 050711
Romania

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
59
Abstract Views
365
rank
362,923
PlumX Metrics