‘Maatschappelijk’ Ondernemen: Begripsbepaling En Ontwikkelingen (Corporate Social Responsibility (CSR), Public Services Companies and Social Enterprises: Terminology and Recent Developments)

De toekomst van het ondernemingsrecht. Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 99.

34 Pages Posted: 15 Sep 2015

See all articles by Tineke Lambooy

Tineke Lambooy

Utrecht University School of Law

Date Written: April 24, 2015

Abstract

Dutch Abstract: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een onderwerp in beweging. Vanuit het recht, alternatieve regelgeving, maar ook vanuit best practices van commerciële ondernemingen, ontwikkelt de invulling van MVO. Recht en corporate best practices beïnvloeden elkaar. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de begripsbepaling van MVO ten opzichte van de begrippen 'maatschappelijke onderneming' en 'social enterprise'. De term 'maatschappelijke onderneming' wordt in Nederland veelal gebruikt om semi-publieke instellingen in de zorg, woningbouw en onderwijs aan te duiden, zoals woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Soms wordt de term 'maatschappelijke onderneming' ook gebruikt om ondernemers aan te duiden die een sociaal oogmerk als motief hebben om een onderneming te starten, ook wel genoemd 'social enterprises'. In tegenstelling tot semi-publieke instellingen gaat het bij social enterprises meestal om kleinschalige bottom-up initiatieven van mensen die een bepaald maatschappelijk probleem op sociaal of milieugebied aan de orde willen stellen door daarvoor een concrete oplossing te bieden, zoals werkgelegenheid creëren voor mensen die in het autistisch spectrum verkeren of door 'slaaf-vrije' chocola te verkopen. In dit artikel worden in vogelvlucht de ontwikkelingen besproken op deze drie gebieden met als doel een bijdrage te leveren aan de begripsbepaling ter zake van 'maatschappelijk' ondernemen.

English Abstract: Corporate Social Responsibility (CSR) is a subject in motion. The meaning of CSR is being influenced by law, alternative regulation, but also by best practices introduced by commercial enterprises. Moreover, law and corporate best practices influence each other. This article focuses on definitions of CSR and compares the concept of CSR with the concepts of 'semi-public enterprise' and 'social enterprise' as used in the Netherlands. In the Netherlands, the term 'social enterprise' is often used to refer to activities of semi-public enterprises such as social housing associations, healthcare and educational institutions. However, the term is also used to refer to an entrepreneur whose motive to start a business is a social goal. Unlike semi-public enterprises, social enterprises mostly concern small-scale, bottom-up entrepreneurial initiatives, initiated by people who aim to solve a specific social or environmental problem by providing concrete solutions, such as creating jobs for people in the autistic spectrum or selling 'slave-free' chocolate. This article discusses the developments in these three areas in the Netherlands with the aim to contribute to the definition of terms relating to corporate or entrepreneurial 'social' responsibility.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: MVO, maatschappelijke onderneming, social enterprises, social entrepreneurship

Suggested Citation

Lambooy, Tineke, ‘Maatschappelijk’ Ondernemen: Begripsbepaling En Ontwikkelingen (Corporate Social Responsibility (CSR), Public Services Companies and Social Enterprises: Terminology and Recent Developments) (April 24, 2015). De toekomst van het ondernemingsrecht. Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 99.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2639601

Tineke Lambooy (Contact Author)

Utrecht University School of Law ( email )

3508 TC Utrecht
Utrecht
Netherlands

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
548
Abstract Views
1,563
rank
52,150
PlumX Metrics