Wykorzystanie Funduszy Unijnych W Małych Miastach W Polsce W Latach 2007-2013 - Ujęcie Przestrzenne (Spatial Diversity of EU’s Structural Funds Absorption in Small Towns of Poland In Years 2007-2013)

Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 18

20 Pages Posted: 22 Aug 2015

See all articles by Bartosz Bartosiewicz

Bartosz Bartosiewicz

University of Lodz

Tomasz Kaminski

University of Lodz - Faculty of International and Political Studies

Date Written: January 2014

Abstract

Polish Abstract: W artykule zostało zaprezentowane zróżnicowanie wykorzystania funduszy unijnych w małych miastach w Polsce w latach 2007–2013. Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na wskazaniu regionalnego zróżnicowania ich struktury wielkościowej i rodzajowej oraz opracowaniu rankingu małych miast wraz z próbą identyfikacji czynników decydujących o wielkości pozyskiwanych przez te ośrodki funduszy. Wszystkie badane jednostki samorządu terytorialnego pozyskały fundusze unijne. Jednakże da się wyraźnie wyodrębnić grupę liderów i outsiderów, czyli miasta, które wyraźnie odstają, jeśli chodzi o wielkość pozyskanych dotacji unijnych. Miasta najlepiej radzące sobie z pozyskiwaniem środków unijnych charakteryzują się pewnymi cechami wspólnymi. Są to: przeciętna większa gęstość zaludnienia, wyższy poziom przedsiębiorczości czy wyższy poziom dochodów własnych. W przypadku miast outsiderów znacznie trudniej zidentyfikować cechy wspólne. Prowadzi to do wniosku, że istotny wpływ na zróżnicowanie wykorzystania funduszy unijnych w małych miastach mają takie czynniki, jak np. operatywność czy przedsiębiorczość władz lokalnych.

English Abstract: The main aim of this paper is to analyse absorption of EU’s structural funds by Polish small towns. The special attention was put on spatial differences in structure and value of investments. The authors constructed a ranking of leaders and outsiders among small towns, as far as the value of contracted funds is concerned, in order to identify factors behind a success or a failure. Although in case of leader towns one can point out some similar features of all of them, this is much more difficult for outsiders. This lead to the point, that spatial diversity of EU’s funds absorption is probably cause also by some qualitative factors that are difficult to track using quantitative methods. The human capital of local elites could serve as an example of that.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: EU funds, small towns, infrastructure, municipal investments

Suggested Citation

Bartosiewicz, Bartosz and Kaminski, Tomasz, Wykorzystanie Funduszy Unijnych W Małych Miastach W Polsce W Latach 2007-2013 - Ujęcie Przestrzenne (Spatial Diversity of EU’s Structural Funds Absorption in Small Towns of Poland In Years 2007-2013) (January 2014). Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 18, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2648285

Bartosz Bartosiewicz (Contact Author)

University of Lodz ( email )

Ulica Prezydenta Gabriela
Narutowicza 65 str.
Lodz, 90-131
Poland

Tomasz Kaminski

University of Lodz - Faculty of International and Political Studies ( email )

Ulica Prezydenta Gabriela
Narutowicza 65 str.
Lodz, 90-131
Poland

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
29
Abstract Views
326
PlumX Metrics