'לא המדרש עיקר אלא המעשה': על סידור גִטין לאחר תביעות נזיקין ועל מדיניות הפרסום של הפסיקה הרבנית
('The Essential Thing is Not Study, But Deed': Get Procedures after Tort Claims and the Policy Respecting Publication of Rabbinical Court Judgments)

משפטים מה תשע"ה

80 Pages Posted: 30 Aug 2015

See all articles by Amihai Radzyner

Amihai Radzyner

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: August 30, 2015

Abstract

תקציר בעברית: כיצד מגיבים בתי הדין הרבניים על תביעות נזיקין של מסורבות גט נגד בעליהן? התשובה המוכרת, המוצגת הן בפסיקת בתי המשפט הן במחקר האקדמי, טוענת שבמקרה של תביעה כזו יפסיק בית הדין את דיוניו בתביעת הגירושין ולא יסכים לסדר גט עד שיוסר האיום הכלכלי מעל לראשו של הבעל. תשובה זו מבוססת כמובן על פסקי דין שונים של בתי הדין הרבניים אשר התפרסמו, ובעיקר על פסק דין ידוע של בית הדין הגדול, הקובעים חד-משמעית כי תביעות הנזיקין הללו מביאות למצב שבו הגט שיינתן בעקבותיהן ייחשב ל"גט מעושה", וממילא פסול. בתי הדין טוענים אפוא כי תביעות הנזיקין גורמות אך נזק למסורבות הגט שמגישות אותן ואין בהן שום תועלת.

המאמר מנסה להציג תמונה שונה. לאור עיון מדוקדק בהליכים רבים, ובעיקר בהחלטות שנוצרו בהם ולא התפרסמו, עולה כי במקרים שונים תביעת הנזיקין זירזה מאוד את מתן הגט. הדברים נכונים גם לרוב המקרים שבהם ניתנו בשלבים מוקדמים פסקי הדין שהתפרסמו, ואשר קובעים כי אי אפשר יהיה לסדר את הגט בשל תביעת הנזיקין, וכי התביעה רק מרחיקה את אפשרות סידורו. ניתן לראות כי במקרים שונים קיבלה התובעת גם את הגט וגם את הפיצוי הנזיקי שתבעה, ובמקרים אחרים נמחקה התביעה הנזיקית בתמורה לקבלת הגט ורק לאחר סידורו.

המאמר מנסה להסביר את הפער בין ההצהרות הפומביות של בתי הדין ובין המציאות המעשית באמצעות המונחים ההלכתיים "לכתחילה" ו"בדיעבד". הוא מראה כי הסוגיה דנן אינה המקרה היחיד, בארץ ובחו"ל, שבו הצהרות פומביות חריפות בדבר חוסר אפשרות של סידור גט כאשר יש מעורבות של בית המשפט בתביעות האישה (מדיניות של "לכתחילה"), מתחלפות במשך הזמן בתובנה כי יש למצוא דרכים לסידור הגט למרות קיומן של התביעות האזרחיות, ואף בשיתוף פעולה מוצהר או נסתר עם בתי המשפט (מדיניות של "בדיעבד").

ההסבר הזה מצביע גם על פשר למדיניות הפרסום הסלקטיבית של הפסיקה הרבנית, מדיניות היוצרת את התמונה המקובלת והלא מדויקת כאמור, ולפיה תביעות הנזיקין אינן תורמות לעולם להחשת סידור הגט ורק מרחיקות אותו.

English Abstract: How do Israeli rabbinical courts react when a woman brings a tort claim against her husband, who refuses to grant her a Get (a Jewish divorce writ)? The usual answer is that in such cases the rabbinical court will stop the divorce proceedings and refuse to arrange the Get until the economic threat to the reluctant husband is removed. This answer is based on various published decisions of the rabbinical courts which state unequivocally that the result of these tort claims is a Get Meuseh (=forced divorce), i.e. invalid Get.

The article attempts to provide a different picture. In the light of a careful study of many proceedings, particularly decisions that were not published, it demonstrates that in some cases the tort claim significantly hastened the divorce proceeding. The same is true for most cases in which early stage rulings were published, rulings which declared that it would not be possible to arrange a Get because of the tort claim, and that the tort claim simply removes the possibility of the divorce. Examination indicates that in various cases the plaintiff actually received both the Get and the compensation demanded, and in other cases the claim was cancelled in return for a Get, and only after it was finalized.

The article attempts to explicate the conflict between the public perception of the rabbinical courts and the practical reality through the Halachic terms L'khathila and B'diavad. It demonstrates that both in Israel and abroad, harsh public statements made about the impossibility of arranging a Get when a secular court is involved are replaced over time by the insight that we must find ways to arrange the Get despite the existence of civil claims. In some instances there is open or covert collaboration with the secular tribunals. This explanation also suggests the existence of selective policy with respect to publication of rabbinic rulings, a policy which contributes to the conventional and inaccurate image that tort claims never help to hasten a Get arrangement.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: בית הדין הרבני, גט, נזיקין, מסורבות גט

Suggested Citation

Radzyner, Amihai, 'לא המדרש עיקר אלא המעשה': על סידור גִטין לאחר תביעות נזיקין ועל מדיניות הפרסום של הפסיקה הרבנית
('The Essential Thing is Not Study, But Deed': Get Procedures after Tort Claims and the Policy Respecting Publication of Rabbinical Court Judgments) (August 30, 2015). משפטים מה תשע"ה, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2653359

Amihai Radzyner (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
32
Abstract Views
636
PlumX Metrics