על כבוד האדם בהליך הגישור: השפעת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו על הליך הגישור
(On Human Dignity in Mediation: The Effect of the Basic Law: Human Dignity and Liberty on Mediation)

קרית המשפט ח, תשס"ט
Kiryat Hamishpat OAC L. Rev. 8 373, 2008

29 Pages Posted: 31 Aug 2015

See all articles by Omer Shapira

Omer Shapira

Ono Academic College Faculty of Law

Date Written: 2008

Abstract

תקציר בעברית: המאמר בוחן את החקיקה הישראלית בנושא הגישור לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ומברר מהי המשמעות של "כבוד האדם" בהקשרו של תהליך הגישור. המאמר טוען שחוק היסוד תומך בהבנה ליבראלית של יחסי מגשר-צדדים המעמידה את הצדדים במרכז ההליך ומעניקה להם יכולת השפעה מכריעה על עיצוב התהליך ועל סיומו ומעדיף אותה על פני תפיסה פטרנליסטית של יחסים אלו, המעניקה עמדת השפעה דומיננטית למגשר.

English Abstract: This article examines Israeli legislation on mediation in light of Basic Law: Human Dignity and Liberty, and clarifies the meaning of "human dignity" in the context of the mediation process. The article claims that the Basic Law supports a liberal understanding of the mediator-parties relationship which places the parties at the heart of the process and assigns them a decisive influence on the process design and outcome, preferring such understanding to a paternalistic perception of the mediator-parties relationship, which assigns the mediator a more dominant and influential role in the process.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: mediation, mediator, basic, law, legislation, Israel, human, dignity, paternalistic, relationship,

JEL Classification: K10, K19, K40, J52, D74

Suggested Citation

Shapira, Omer, על כבוד האדם בהליך הגישור: השפעת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו על הליך הגישור
(On Human Dignity in Mediation: The Effect of the Basic Law: Human Dignity and Liberty on Mediation) (2008). קרית המשפט ח, תשס"ט
Kiryat Hamishpat OAC L. Rev. 8 373, 2008, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2653586

Omer Shapira (Contact Author)

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
59
Abstract Views
533
rank
440,781
PlumX Metrics