גישור ותורת משפט טיפולית: התבוננות בהליך הגישור מבעד לעדשה הטיפולית
(Mediation and Therapeutic Jurisprudence: Looking at Mediation Through the Therapeutic Lens)

מחקרי משפט כו, התש"ע 2010
Bar-Ilan L. Stud. 26 379, 2010

36 Pages Posted: 31 Aug 2015 Last revised: 2 Sep 2015

See all articles by Omer Shapira

Omer Shapira

Ono Academic College Faculty of Law

Date Written: 2010

Abstract

תקציר בעברית: המאמר בוחן את הקשר שבין גישור ובין תורת המשפט הטיפולי מתוך התמקדות בגישור לפתרון בעיות. המאמר מזהה מרכיבים משותפים לשתי הגישות ומראה כיצד הליך הגישור יכול להגביר את רווחתם הנפשית של פרטים. כמו כן, המאמר מצביע על השפעות אנטי-טיפוליות שיכולות להיות לגישור וקורא להימנע משימוש בגישור באופן הפוגע ברווחתם של הצדדים לגישור.

English Abstract: This article examines the relationship between mediation and therapeutic jurisprudence focusing on problem-solving mediation. It identifies common elements of both approaches and shows how mediation can increase the well-being of individuals. The article also indicates possible anti-therapeutic effects of mediation and suggests that mediation should not be used in a manner that decreases the well-being of mediation parties.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: mediation, mediator, therapeutic, jurisprudence,

JEL Classification: K1, K4

Suggested Citation

Shapira, Omer, גישור ותורת משפט טיפולית: התבוננות בהליך הגישור מבעד לעדשה הטיפולית
(Mediation and Therapeutic Jurisprudence: Looking at Mediation Through the Therapeutic Lens) (2010). מחקרי משפט כו, התש"ע 2010
Bar-Ilan L. Stud. 26 379, 2010, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2653594

Omer Shapira (Contact Author)

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
104
Abstract Views
798
rank
318,207
PlumX Metrics