הזכות לגירושין - גירושין ללא אשם במסורת היהודית
(No-Fault Divorce in the Jewish Tradition)

The Israel Democracy Institute, 2014

101 Pages Posted: 8 Sep 2015

See all articles by Avishalom Westreich

Avishalom Westreich

College of Law and Business - Ramat Gan Law School

Date Written: October 27, 2014

Abstract

תקציר בעברית: בני זוג שנישאו כדת משה וישראל אך דרכם לא צלחה, האם ההלכה היהודית נותנת בידיהם את הכלים להיפרד; האם המסורת היהודית תומכת בגירושין חרף היעדר עילות מוגדרות ומוכָּרות; ובכלל, האם גירושין ללא אשָם אפשריים על פי ההלכה היהודית?

הספר בוחן מגוון כלים ועמדות במסורת היהודית כשעולה צורך בפירוד בין בני זוג במצבים שבהם אין עילת גירושין מוגדרת: כלים – הלכתיים-משפטיים, קרי כפיית גירושין או הפקעה למפרע של הקידושין; ועמדות – תאורטיות או מעשיות, כאלה שהוצעו בספרות המשפט העברי וכאלה שנהגו הלכה למעשה בהיסטוריה של העם היהודי. הדיון נעשה מנקודת מבט יהודית פנימית, אך גם בזיקה לעולם המחשבה הליברלי ולעמדתו בשאלת הזכות לגירושין.

הספר פורש מגוון עשיר של עמדות וגישות. יש בהן המצדיקות גירושין ללא אשם ויש השוללות; יש פרגמטיות ויש אידאולוגיות; יש המעניקות כלים הלכתיים לפתרון ויש המשתמשות בדרכים פרשניות לשלילת הכלים הללו. וכך נפתח לפנינו שער לשיח מרתק המתקיים בתוך ההלכה ובין ההלכה למה שחיצוני לה, אשר מקיים מפגש בין זכויות אדם, חברה והלכה בתחום הנוגע בליבת החיים של החברה היהודית.

מתוך דיון זה מציע הספר מודל הלכתי מעשי לגירושין במקרים של סרבנות גט המתבסס על שתי דרכים הלכתיות – כפיית גט והפקעת קידושין. שילובן של שתי הדרכים הללו יוצר מנגנון הלכתי שנותן מענה לקשיים המתעוררים בכל אחת מהן בפני עצמה וכך מגביר את הלגיטימציה של שתיהן גם יחד.

English Abstract: This book examines the right to divorce as found in Jewish law and tradition. It analyzes the halakhic tools that allow the right to divorce to be exercised under Jewish law (e.g., coercion of a get [Jewish writ of divorce] and marriage annulment) and looks at the halakhic principles that shape this right. Building on this, the book finds a theoretical justification for the existence of the right to divorce in Jewish law and tradition, even though it may have left no positive mark on halakhah. It turns out that Jewish law and tradition include a modest notion of the right to divorce, one that adopts the concept of no-fault divorce when the couple has irreconcilable differences.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: marriage, divorce, jewish law, agunah, rights, get

Suggested Citation

Westreich, Avishalom, הזכות לגירושין - גירושין ללא אשם במסורת היהודית
(No-Fault Divorce in the Jewish Tradition) (October 27, 2014). The Israel Democracy Institute, 2014, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2655649

Avishalom Westreich (Contact Author)

College of Law and Business - Ramat Gan Law School ( email )

26 Ben-Gurion St.
Ramat Gan, 52275
Israel
+972546550333 (Phone)

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
116
Abstract Views
704
rank
268,423
PlumX Metrics