Kore Ekonomik Gelişiminin Sosyo-Kültürel Dinamikleri: Yeni-Devletçi Yaklaşim (Socio-Cultural Dynamics of Korea Economic Development: Neo Statist Approach)

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), I/2 (2012), 29-73

45 Pages Posted: 30 Sep 2015

See all articles by Erhan Atay

Erhan Atay

Suleyman Sah University

Gökhan Karsan

Suleyman Sah University

Date Written: June 15, 2012

Abstract

Turkish Abstract: Kore ekonomik gelişiminin nedenleri olarak zikredilen Kore hükümetinin kalkınma politikaları, hükümet politikalarına uygun hareket eden büyük aile holdinglerinin rolü, genel olarak makro plandaki finansal uygulamalar gibi pek çok konu daha önceki literatürde incelenmiştir. Bununla birlikte ekonomik kalkınmanın sosyo-kültürel boyutu olan halkın genel değer yargılarının tartışılmaz bir önemi bulunmaktadır. Ulusal davranışları şekillendirip düşünce yapılarını meydana getiren, toplumsal düzeni ve hiyerarşiyi oluşturan etik sistemler de en az ekonomik politikalar kadar önemlidir. Bu makalede özellikle Max Weber tarafından ortaya atılan, ‘özerk yasaları’yla Konfüçyan ‘zihniyetin’, kapitalist gelişmeye ve kapitalist ruha karşı koyan güçlü etkilere sahip olduğu tezine eleştirel bir yaklaşım ileri sürülmektedir. Ayrıca, Kore Savaşı sonrasında, özellikle de 1960-1980 yılları arasında kalkınmanın temellerinin atıldığı dönemde yeni bir biçimde yorumlanan Konfüçyan değerler ve etkileri incelenmekte ve milli bir kalkınma bilinci oluşturmayı hedefleyen milliyetçi politikalar değişik örnekleriyle ortaya konulmaktadır.

English Abstract: Many issues that mentioned as reasons for the economic development of Korea such as development policies of Korean government, role of large family holdings acting in accordance with government policy, macro-financial practices in general were examined by earlier literature. However public values that forming socio-cultural dimensions of the economic development are an undeniable importance. Ethical systems that shape national behaviours, form structures of thought, make social order and hierarchy are at least as important as economic policies. In this paper, it is suggested a critical approach to the thesis, specially claimed by Max Weber, that ‘autonomous’ laws of the Confucian ‘mentality’ had a strong effects that are resisting capitalist development and capitalist spirit. However it is examined that Confucian values and its effects are reviewed after the Korean War, especially period that was started the development between the years 1960-1980 and it is revealed various examples of nationalist policies aimed to crate a consciousness of the national development.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Kore, Konfüçyanizm, Milliyetçilik, Ekonomik Kalkınma, Yeni Toplum Hareketi, Max Weber, Yeni-Devletçilik Teorisi, Korea, Confucianism, Nationalism, Economic Development, New Society Movement, Max Weber, Neo Statist Theory

Suggested Citation

Atay, Erhan and Karsan, Gökhan, Kore Ekonomik Gelişiminin Sosyo-Kültürel Dinamikleri: Yeni-Devletçi Yaklaşim (Socio-Cultural Dynamics of Korea Economic Development: Neo Statist Approach) (June 15, 2012). Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), I/2 (2012), 29-73, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2661215

Erhan Atay (Contact Author)

Suleyman Sah University ( email )

Hayriye Dumankaya Campus
Atalar Mh. Sht. Hakan Kurban Cd
Istanbul, 34865
Turkey

Gökhan Karsan

Suleyman Sah University ( email )

Hayriye Dumankaya Campus
Atalar Mh. Sht. Hakan Kurban Cd
Istanbul, 34865
Turkey

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
145
Abstract Views
662
Rank
343,334
PlumX Metrics