Războiul Informaţional Şi Spaţiul Cibernetic (The Information Warfare and Cyberspace)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr. 4/2015, Vol. 4

8 Pages Posted: 17 Sep 2015

See all articles by Manea Valentin

Manea Valentin

Romanian Academy, Institute for World Economy, Students

Date Written: September 16, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Apariţia şi dezvoltarea reţelelor de calculatoare au marcat ireversibil modul de planificare şi de desfăşurare a operaţiilor militare, în special modul de desfăşurare a operaţiilor informaţionale.

Tehnologia de ultimă generaţie a devenit imediat parte componentă a tuturor sistemelor moderne de luptă, fapt ce a determinat schimbarea strategiilor, tehnicilor şi metodelor de ducere a războiului în toate mediile de dezvoltare a acestuia.

Războiul informaţional purtat în mediul cibernetic poate fi considerat forma cea mai dezvoltată a războiului, prin intermediul căreia se atinge scopul fără pierderi umane şi fără vărsare de sânge. Această formă de desfăşurare a războiului informaţional, în spaţiul virtual, poartă denumirea de război cibernetic.

English Abstract: The emergence and the development of computer networks irreversibly marked the planning and conduct of military operations, especially marked the conduct of information operations.

The latest technology became a part of modern warfare systems, immediately, which resulted in change warfare strategies, techniques and methods in all tipes of it’s development. Information wear in cyber warfare can be considered as the most developed of the war, through which the object, without casualties and without bloodshed. This form of development of informational war in cyberspace called cyber warfare.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: information warfare, information operations, cyber space, cyber warfare

JEL Classification: A10

Suggested Citation

Valentin, Manea, Războiul Informaţional Şi Spaţiul Cibernetic (The Information Warfare and Cyberspace) (September 16, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr. 4/2015, Vol. 4, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2661368

Manea Valentin (Contact Author)

Romanian Academy, Institute for World Economy, Students ( email )

Romania

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
403
Abstract Views
1,473
Rank
137,226
PlumX Metrics