Strategia De Comunicare a Ministerului Apararii Naţionale. Investiție Esenţiala Pentru O Armata A Romaniei Competitiva in Cadrul NATO Şi Ue (Communication Strategy of the Ministry of National Defence. Essential Investment for a Competitive Romania Army Inside NATO and EU)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.4/2015, Vol.4

9 Pages Posted: 18 Sep 2015

Date Written: September 17, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Ministerul Apărării Naționale şi-a modelat strategiile şi obiectivele în conformitate cu schimbările majore din interiorul societăți, inclusiv cu cele survenite în mass-media, investind în modul de transmitere a mesajelor, prin intermediul tehnologiilor informaționale moderne, concepând strategii de comunicare contemporane care să aibă în prim plan așteptările publicului, atât ale celui eterogen, specific comunicării de masă, precum și ale celui țintă. În ciuda contextului social complex, armata reușește să rămână o instituție în care cetățenii au o foarte mare încredere, poziționarea în sondajele de opinie fiind una durabilă și solidă. Obiectivul acestei cercetări constă în identificarea unor metode practice care să contribuie la dezvoltarea unei strategii de comunicare viabilă la nivelul Ministerului Apărării Naționale, în concordanţă cu standardele NATO şi UE. Pentru atingerea obiectivului menţionat, am folosit o serie de metode de cercetare, precum metoda analitică, metoda logică, metoda critică, metoda comparativă.

English Abstract: The Ministry of Defense has modeled the strategies and objectives under the major changes within society, including those incurred in the media, investing in messaging sending mode via modern information technologies, designing modern communication strategies that take into foreground public expectations, both of the heterogeneous environment specific mass communication, as well as the target one. Despite the complex social context, the army manages to remain an institution in which citizens have a very highly reliable, positioning in the polls being durable and solid. The objective of this research is to identify practical ways in order to build a viable communication strategy at the Ministry of Defense, consistent with NATO and EU standards. To achieve that objective, we used a range of research methods, such as analytical method, logical method, critical method, comparative method.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Ministry of Defence, Communication Strategies, Financing, Military, NATO, EU

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Munteanu, Nicoleta Annemarie, Strategia De Comunicare a Ministerului Apararii Naţionale. Investiție Esenţiala Pentru O Armata A Romaniei Competitiva in Cadrul NATO Şi Ue (Communication Strategy of the Ministry of National Defence. Essential Investment for a Competitive Romania Army Inside NATO and EU) (September 17, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.4/2015, Vol.4, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2661952

Nicoleta Annemarie Munteanu (Contact Author)

Carol I National Defence University, Romania ( email )

Şoseaua Panduri, nr 68-72
Bucureşti, 7000
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
85
Abstract Views
542
rank
330,646
PlumX Metrics