Determinări Istorice Şi Etnice Ale Crizei Ucrainene. Consideraţii Asupra Problemei Şi Semnificaţiei Frontierelor Interne Dintre Republicile Unionale Ale Urss În Anii Interbelici Şi Postbelici (Ethnic and Historical Determinations to Ukrainian Crisis. Considerations on the Problem and Signification of Internal Frontiers between the Union Republics of USSR in Interwar and Postwar Years)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5

13 Pages Posted: 18 Sep 2015

See all articles by Serban Liviu Pavelescu

Serban Liviu Pavelescu

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: September 17, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Articolul inventariază cauzalități și resorturi explicative ale crizei actuale din spațiul ucrainean. În dezvoltarea demersului sunt trecute în revistă, în curgerea lor istorică, elemente ale evoluției spațiului geopolitic ucrainean actual cu urmărirea a două mari problematici de interes. Prima este cea reconfigurărilor și a continuei partiționări observabile, la nivel istoric, a teritoriului ucrainean actual între cel puțin două mari puteri ce domină regiunea. Cea de-a doua este aceea a politicilor naționale în uz în regiune, a modificărilor de compoziție etnică și a distorsiunilor introduse de politici contradictorii și concurențiale în domeniu implementate în părțile sale constitutive. Aplicarea acestor resorturi explicative la coordonatele crizei actuale elucidează aspecte și evoluții ale acesteia și explicitează de o manieră rațională obiective și acțiuni ale actorilor principali implicați precum și alegeri și comportamente ale populației ucrainene parte la criza în curs.

English Abstract: The article summarizes causes and explanations of the actual crisis in the Ukrainian space. In the development of this demarche are reviewed, in their historical context, elements of the evolution of the actual geopolitical Ukrainian space having in attention two main directions of interest. The first path is that of reconfigurations and continued partition observable, at historical level, of the actual Ukrainian territory between, at least, two main powers dominating the region. The second is that of the national policies in use in the area, of alterations in terms of ethnic composition suffered by the region and of contradictory and competitive policies in domain implemented in his constitutive parts. Applying those explanations to the actual coordinates of the current Ukrainian crisis offers a viable explanation to events and evolutions circumscribed to her and explains, in a rational manner objectives and actions of main actors involved in crisis and also choices and the behavior of the Ukrainian population participating to the actual crisis.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Criza, Ucraina, epurare etnică, politici de construcție națională, frontiere

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Pavelescu, Serban Liviu, Determinări Istorice Şi Etnice Ale Crizei Ucrainene. Consideraţii Asupra Problemei Şi Semnificaţiei Frontierelor Interne Dintre Republicile Unionale Ale Urss În Anii Interbelici Şi Postbelici (Ethnic and Historical Determinations to Ukrainian Crisis. Considerations on the Problem and Signification of Internal Frontiers between the Union Republics of USSR in Interwar and Postwar Years) (September 17, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2661963

Serban Liviu Pavelescu (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13
Sector 6
Bucharest, 050711
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
87
Abstract Views
591
rank
325,919
PlumX Metrics