Dimensiuni Noi În Studiul Indicatorilor De Criza (New Dimensions in Studying Crisis Indicators)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.4/2015, Vol.4

9 Pages Posted: 18 Sep 2015

See all articles by Iuliana Udroiu

Iuliana Udroiu

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: September 17, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Construirea de noi teorii în aria prevenirii şi gestionării crizelor este o sarcină dificilă şi, în plus, lipsită de fezabilitate. Evenimentele de acest gen, în mod repetat consemnate de istoria recentă, în special de la cel de-Al Doilea Război Mondial până în prezent, dovedesc faptul că teoria este necesară şi poate explica de ce se formează şi izbucnesc crizele, însă eşuează în a anticipa asrfel de incidente.

Prin consultarea sistematică a literaturii de specialitate, articolul de faţă investighează diferite perspective privind anticiparea şi soluţionarea crizelor, arătând că alegerea de indicatori relevanţi pentru prevenirea crizelor de securitate este o activitate elaborată ce trebuie să respecte principii ştiinţifice şi o metodologie solidă.

De asemenea, evidenţiază importanţa utilizării unor indicatori relevanţi şi solizi în cadrul mecanismelor de prevenire, concluzionând că viitorul aparţine celor care reuşesc, într-un mod creative şi vizionar să identifice combinaţia perfectă între diferiţi indicatori de criză pentru a semnala schimbările relevante în mediul de securitate, suficient de devreme pentru a permite factorilor de decizie să adopte măsurile necesare.

English Abstract: Building new theories in the field of crisis prevention and management is neither an easy nor every time feasible task. Regular failures prove that science is necessary and needed to explain why crisis form and burst but fails to anticipate such incidents.

Systematically reviewing the specific literature, this article investigates various perspectives on crisis anticipation and resolution, showing that choosing relevant indicators for preventing security crisis is a tenuous activity that must work with scientific principles and a solid methodology.

After underlying the relevance of sound indicators in preventing mechanisms, this paper asses that the future belongs to those who creatively and foreseeable succeed in identifying the perfect combination between various crisis indicators in order to signal relevant changes in the security environment, timely enough to allow decision makers to adopt necessary measures.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: crisis, security, indicators, decision, national, interest

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Udroiu, Iuliana, Dimensiuni Noi În Studiul Indicatorilor De Criza (New Dimensions in Studying Crisis Indicators) (September 17, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.4/2015, Vol.4, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2661972

Iuliana Udroiu (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
14
Abstract Views
134
PlumX Metrics