România Mare La Finele Primului Război Mondial Perspective Culturale Naţionale Privind Conceptul De Unitate Europeană. Elemente Introductive (Greater Romania at the End of the First World War. National Cultural Perspectives Regarding the Concept of European Unity. Introductory Elements)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5

8 Pages Posted: 18 Sep 2015

See all articles by Mihai Sebe

Mihai Sebe

European Institute of Romania

Date Written: September 17, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Prezentul articol oferă o analiză a situaţiei politice şi culturale din România Mare la finele Primului Război Mondial. Se încearcă cu această ocazie realizarea unei prezentări sintetice a curentelor intelectuale româneşti cu privire la liniile viitoare de evoluţie ale societăţii româneşti oferind în același timp cadrul suport al vieții politice interbelice, care va gestiona acest evoluții intelectuale.

English Abstract: The present article offers an analysis of the political and cultural situation of Greater Romania at the end of the First World War. We try with this occasion to realize a synthetic presentation of the Romanian intellectual currents regarding the future lines of evolution of the Romanian society while also offering the support framework of the interwar political life, which will manage these intellectual evolutions.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: traditionalism, Europeanism, Greater Romania, political extremes

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Sebe, Mihai, România Mare La Finele Primului Război Mondial Perspective Culturale Naţionale Privind Conceptul De Unitate Europeană. Elemente Introductive (Greater Romania at the End of the First World War. National Cultural Perspectives Regarding the Concept of European Unity. Introductory Elements) (September 17, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2661987

Mihai Sebe (Contact Author)

European Institute of Romania ( email )

Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3
RO-030016 Bucureşti
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
19
Abstract Views
275
PlumX Metrics