Teoriile Extraactivităţii Legii Penale (Theories of Criminal Law Extra-Activity)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5

6 Pages Posted: 18 Sep 2015

See all articles by Bogdan Constantin Andrei

Bogdan Constantin Andrei

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: September 17, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Problematica aplicării legii penale în timp a reprezentat un motiv de dezbateri între teoreticienii dreptului penal pentru o lungă perioadă de timp. Evoluţia teoriilor care au fost formulate în legătură cu această materie, pentru stabilirea unui sistem funcţional pe baza căruia să se determine legea aplicabilă în cazul unui conflict temporal de legi penale, corespunde influenţei din ce în ce mai accentuate pe care principiul umanismului o are asupra reglementărilor de drept penal. Din această perspectivă, dezideratul teoreticienilor este limitarea eventualelor abuzuri care s-ar putea crea printr-o legiferare haotică în materia dreptului penal.

English Abstract: The issue of law application in time has represented a reason to debate among theoreticians for a long period of time. The evolution of theories that have been formulated on this matter, in order to establish a functional system on the basis of which to determine the applicable law in the case of a temporal conflict of criminal laws, corresponds to the more and more accentuated influence that the principle of humanism has on criminal law regulations. From this perspective, the theoreticians goal is to limit the possible abuses that might appear through a chaotic enactment in the criminal law matter.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: application of criminal law in time; temporal conflict, mitior lex; ultra-activity of criminal law; retroactivity of criminal law; temporary criminal laws

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Andrei, Bogdan Constantin, Teoriile Extraactivităţii Legii Penale (Theories of Criminal Law Extra-Activity) (September 17, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2661992

Bogdan Constantin Andrei (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13
Sector 6
Bucharest, 050711
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
32
Abstract Views
340
PlumX Metrics