Transplantul Juridic (Aculturaţia Juridică) În Contextul Globalizării (The Juridical Transplant (Legal Acculturation) in Context of Globalization)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5

8 Pages Posted: 18 Sep 2015

See all articles by Emilian Ciongaru

Emilian Ciongaru

Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute

Date Written: September 17, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Trasarea graniţelor nu mai are rolul unui spaţiu intangibil al teritoriului, statul devenind, inevitabil, parte dintr-un întreg, din lumea globalizată, iar teritoriul său având înţelesul orientat după logica fluxurilor din toate domeniile: capitaluri, bunuri, informaţii, cultură, persoane. Globalizarea, fenomen care practic extinde punţile de comunicare dintre comunităţi are ca efect şi faptul că ordinea juridică internă, parte din cea a Uniunii Europene, împreună, se extind către o nouă ordine juridică, ordinea juridică mondială. În acest context este inevitabilă modernizarea şi compatibilizarea sistemelor juridice prin fenomenul numit transplant juridic sau aculturaţie juridică, fapt ce ar presupune înlocuirea totală sau parţială a unui sistem de drept sau parte a acestui sistem, care se dovedeşte a fi bolnavă, cu un sistem sau cu părţi ale acestuia, provenind de la un sistem asumat ca oarecum superior şi sănătos, căruia i se atribuie calitatea de donator, de către beneficiarul acestui transplant numit primitor, având ca scop final îmbogăţirea şi tratarea sistemului de drept desuet sau bolnav, în vederea compatibilizării sistemului juridic naţional cu cel transnaţional şi inevitabil cu cel global.

English Abstract: Marking the borders is not the role of a untouchable space of territory, the state becomes, inevitably, part of a whole, of the globalized world and its territory having the meaning guided by logic of flows in all areas: the capitals, the goods, the informations, the cultures, the persons. Globalization, a phenomenon which practically extends bridges of communication between communities and has the effect that domestic legal order, part of European Union legal order, together, extend to a new legal order, global legal order. In this context it is inevitable modernization and legal systems compatible with the phenomena of legal transplants or legal acculturation, which would involve replacing all or part of a legal system or part of this system, which is proved to be diseased, with a system or part thereof, from a somewhat higher assumed as healthy, which is assigned the status of the donor by the recipient of the transplant receiving named, with the final aim to enrich and treatment system as outdated or ill in the compatibility of national legal system with legal system transnational and inevitably of global legal system.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: globalization, legal order, legal transplants, legal system, system of law

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Ciongaru, Emilian, Transplantul Juridic (Aculturaţia Juridică) În Contextul Globalizării (The Juridical Transplant (Legal Acculturation) in Context of Globalization) (September 17, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2662035

Emilian Ciongaru (Contact Author)

Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
Bucuresti, 050711
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
47
Abstract Views
583
PlumX Metrics