Rolul Legislaţiei Privind Clauzele Abuzive Asupra Dreptului Privat Român (The Role of Unfair Contract Terms Over Romanian Private Law)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5

6 Pages Posted: 29 Sep 2015

See all articles by Liviu Titus Paveliu

Liviu Titus Paveliu

Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute, Students

Date Written: September 24, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Până de curând buna-credinţă ca normă de conduită contractuală nu s-a bucurat de o reglementare amănunţită în dreptul comun. Însă, ca urmare a dezvoltării economice şi a creşterii complexităţii relaţiilor contractuale, evoluţia dreptul protecţiei consumatorilor a condus la recunoaşterea bunei-credinţe drept principiu guvernant al relaţiilor cu consumatorii. Legiuitorul european a avut un impact semnificativ asupra acestui fenomen în principal prin promovarea protecţiei consumatorilor europeni drept o politică esenţială în procesul de integrare europeană. Fenomenul de convergenţă legislativă întâlnit în interiorul Uniunii Europene a fost facilitat de promovarea unor instituţii juridice general aplicabile cum a fost cazul bunei-credinţe. Cu prilejul intrării în vigoare a actualului Cod Civil, buna-credinţă s-a bucurat de o reglementare mult mai amănunţită şi mai frecventă în cadrul altor instituţii, fapt care în opinia noastră se datorează succesului pe care l-a înregistrat în procesul de combatere a clauzelor abuzive.

English Abstract: Until recently good faith as a norm of conduct did not benefit from a detailed enactment in the Romanian Civil Code. However, as a result of economic development and an increase in the complexity of contractual relations, the evolution of consumer protection has led to the recognition of good faith as a governing principle in relations with consumers. The EU lawmaker had a significant impact on this phenomenon mainly by promoting consumer protection of its citizens as a major component in the process of European integration. The phenomenon of legal convergence within the EU has eased the promotion of legal concepts with general applicability such as good faith. With the entering into force of the current Civil Code, good faith has received a more detailed and frequent enactment, which in our opinion is due to the success it displayed in the process of dealing with unfair terms.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: unfair terms, european integration, good faith, consumer protection, contract law, EU law

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Paveliu, Liviu Titus, Rolul Legislaţiei Privind Clauzele Abuzive Asupra Dreptului Privat Român (The Role of Unfair Contract Terms Over Romanian Private Law) (September 24, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2664966

Liviu Titus Paveliu (Contact Author)

Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute, Students ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
18
Abstract Views
301
PlumX Metrics