Transpunerea În Dreptul Naţional a Reglementărilor Uniunii Europene Privind Protecţia Mediului, Cu Referire Specială La Regimul Juridic Al Deşeurilor (Transposition into National Law of EU Regulations on Environmental Protection, with Special Reference to the Legal Regime of Waste)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5

7 Pages Posted: 25 Sep 2015

See all articles by Daniel-Ştefan Paraschiv

Daniel-Ştefan Paraschiv

Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute

Date Written: September 24, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Realizarea unei politici comune a ţărilor membre ale Uniunii Europene în domeniul gestionării deşeurilor, astfel încât să nu mai existe abordări diferite în anumite zone, cu consecinţe negative pentru mediu şi oameni, presupune alinierea permanentă a dreptului statelor, a practicilor administrative şi judiciare privind administrarea reziduurilor şi sancţionarea faptelor dăunătoare, la ansamblul de reglementări internaţionale, în special unional-europene, la principiile şi interpretările rezultate din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, cât şi ale altor organe cu atribuţii în domeniu. Răspunzând acestor cerinţe, legislaţia adoptată de ţara noastră şi organizarea instituţiilor specializate respectă directivele Uniunii Europene, creându-se astfel premisele unei bune gestionări a deşeurilor şi de sancţionare fermă a faptelor prin care se aduce atingere mediului.

English Abstract: Achieving a common policy of the European Union member states in waste management, in order to no longer exist different approaches in some areas, with negative consequences for the environment and people, requires permanent alignment of the states law, administrative and judicial practices on waste management and sanctioning harmful acts, to all international regulations, particularly of the European Union, to the principles and interpretations resulting from the Court of Justice of the European Union and other bodies involved in these tasks. Responding to these requirements, legislation adopted by our country and organization of specialized institutions comply with EU directives, thus creating the prerequisites for a good management of waste and firm sanction of the facts which affect the environment.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Suggested Citation

Paraschiv, Daniel-Ştefan, Transpunerea În Dreptul Naţional a Reglementărilor Uniunii Europene Privind Protecţia Mediului, Cu Referire Specială La Regimul Juridic Al Deşeurilor (Transposition into National Law of EU Regulations on Environmental Protection, with Special Reference to the Legal Regime of Waste) (September 24, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2664985

Daniel-Ştefan Paraschiv (Contact Author)

Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
Bucuresti, 050711
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
31
Abstract Views
260
PlumX Metrics