השופט הנאמן: תיאורית נאמנות של השפיטה
(The Fiduciary Theory of Judging: Israel as a Test Case)

Fiduciary Duties in the Israeli Law (Ruth Plato-Shinar & Joshua Segev, eds. Nevo Publishing House), Forthcoming

43 Pages Posted: 25 Sep 2015 Last revised: 3 Jan 2016

See all articles by Joshua Segev

Joshua Segev

Netanya Academic College School of Law; Bar-Ilan University - Faculty of Law; University of Virginia - School of Law, Alumnus or Degree Candidate Author

Date Written: September 24, 2015

Abstract

תקציר בעברית: בשנים האחרונות נעשו כמה ניסיונות על ידי מלומדים אמריקאים לגבש דגמים של שפיטה המבוססים על מוסד הנאמנות, במסגרת הדיון המתגבר בדבר תפקידו הראוי של השופט במשפט האמריקאי. ברצוני לבחון בפרק זה את דגם השופט הנאמן המפורט ביותר, שהוצע על ידי המלומדים Ethan J. Leib, David L. Ponet & Michael Serota (להלן: לייב, פונט, וסרוטה), על רקע המחלוקת בדבר תפקידו הראוי של השופט בחברה הישראלית.

התשתית הרעיונית לדגם השיפוטי של לייב, פונט וסרוטה נעוצה במערכת דיני האמון שבמשפט הפרטי האנגלו אמריקאי. על פי מערכת זו, יחסי אמון קיימים במצבים שבהם הוענק לאדם אחד (הנאמן) סמכות ושיקול דעת לנהל את ענייני זולתו (הנהנה). במצבים אלה של יחסי אמון הטיל המשפט הפרטי חובות בעלות משקל על הנאמן על מנת למנוע פגיעה באינטרסים של הנהנה ועל מנת לתמרץ את הנאמן להעדיף את האינטרסים של זה שלמענו הוא פועל על פני כל אינטרס אחר. לפי לייב, פונט וסרוטה, השופט הוא נאמן, שכן הוענקו לו סמכות ושיקול דעת לנהל את הנכסים והאינטרסים הציבוריים לטובת הכלל. לטענתם של לייב, פונט וסרוטה, דגם השופט הנאמן נושא בחובו הבטחה לשפוך אור חדש על תפקיד השופט, המבנה הבסיסי של הדמוקרטיות המערביות וההצדקות המתלוות אליו. יתרה מזאת, לייב, פונט וסרוטה גורסים כי דגם השופט נאמן הציבור עשוי לספק הנחיה בפתרון מגוון רחב של מחלוקות משפטיות עכשוויות ובמיוחד בפתרון המחלוקת לגבי המקום והמשקל שיש להעניק לדעת הקהל ואמון הציבור בפרשנות חוקתית.

כאמור, מאמר זה מבקש לבחון את דגם השופט הנאמן של לייב, פונט וסרוטה על רקע המחלוקת בדבר תפקידו של השופט בחברה הישראלית. טענתי תהיה כי דגם השופט הנאמן של לייב, פונט וסרוטה מאיר היבטים חשובים במחלוקות השוררות במדינות דמוקרטיות בכלל ובישראל בפרט באשר לתפקיד השופט. עם זאת, הוא מחשיך היבטים אחרים חשובים לא פחות, אשר מקטינים את האטרקטיביות שלו.

English Abstract: This article examines the most developed Judge-as-Fiduciary-Model presented by Ethan J. Leib, David L. Ponet & Michael Serota, and uses Israel as a test case and explores the ways by which it can resolve disagreements about the role of the judge in the Israeli democracy.

The judge-as-fiduciary model is rooted in private English and American law. A fiduciary relationship emerges in contexts where one person (the fiduciary) has discretionary power over the assets or legal interests of another (the beneficiary). In this setting private law imposes substantial duties (duty of loyalty, duty of care and duties of candor, disclosure and accounting) upon fiduciaries incentivizing them to prioritize their beneficiaries’ interests above their own. According to Leib, Ponet & Serota, the judge is a fiduciary since he was empowered over the assets and legal interests of the public. They argue that their judge-as-fiduciary model offers important insights into what it means to be a judge in a democracy, while providing practical guidance in resolving a range of controversial legal issues surrounding judicial behavior.

This article argues that, notwithstanding shedding light by the fiduciary principle on some important features of judging in the Israeli democracy (i.e., discretion, public trust and vulnerability), the judge-as-fiduciary model fails to provide a convincing unified theory of the judicial role, which puts into question its attractiveness in resolving current disagreements about the role of the judge in Israel.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: חובות אמון, שועל, קיפוד

Suggested Citation

Segev, Joshua, השופט הנאמן: תיאורית נאמנות של השפיטה
(The Fiduciary Theory of Judging: Israel as a Test Case) (September 24, 2015). Fiduciary Duties in the Israeli Law (Ruth Plato-Shinar & Joshua Segev, eds. Nevo Publishing House), Forthcoming , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2665303

Joshua Segev (Contact Author)

Netanya Academic College School of Law ( email )

1 University St.
Netanya
Israel

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

University of Virginia - School of Law, Alumnus or Degree Candidate Author ( email )

580 Massie Road
Charlottesville, VA 22903
United States

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
91
Abstract Views
651
rank
331,110
PlumX Metrics