מונטסקיה והקודיפיקציה של המשפט הפרטי (קוד נפוליאון)

עלי משפט ב תשס"ב 7

14 Pages Posted: 28 Sep 2015

See all articles by Alfredo Mordechai Rabello

Alfredo Mordechai Rabello

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: September 28, 2015

Abstract

מונטסקיה הוא תוצר של דורו. מובן שכיום, קל לנו לבקר חלק מעמדותיו. אך עם זאת המחשבה המודרנית חבה למונטסקיה בתחומי מדעי המדינה והמשפטים, כמי שניבא את הסוציולוגיה של ,Comte כמי שפיתח את המונח של ההיסטוריה כתהליך המבוסס על האינדיווידואליות של האומה, כיוצר תיאוריית החירות וכן כמי שתרם לקודיפיקציה של המשפט הפרטי.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: מונטסקיה, הרצאה, ביקורת, המשפט הפרטי, קודיפיקציה

Suggested Citation

Rabello, Alfredo Mordechai, מונטסקיה והקודיפיקציה של המשפט הפרטי (קוד נפוליאון) (September 28, 2015). עלי משפט ב תשס"ב 7. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2666593

Alfredo Mordechai Rabello (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
22
Abstract Views
211
PlumX Metrics