Plasarea Locului De Control Asupra Propriei Existente La Pacienţii Cu Diagnostic Oncologic (Placing the Locus of Control on Their Own Existence in Patients Diagnosed With Cancer)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6

6 Pages Posted: 15 Oct 2015

See all articles by Catalina Iliuta

Catalina Iliuta

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: October 7, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Literatura de specialitate în domeniul psihologiei behavioriste evidenţiază faptul că între atitudine şi modalitatea de plasare a locului de control asupra propriei existenţe, există o relaţie directă. Astfel, Ritchie şi Phares (1969), investigând relaţia dintre prestigiul sursei şi schimbarea atitudinală, au remarcat că există o relaţie directă între atitudinea persoanelor şi prestigiul sursei ce emite o opinie sau are un anumit comportament, identificând astfel două tipuri de atitudini, pe de o parte externalist iar pe de altă parte internalist. Nowicki şi Strickland (1973), în studiile efectuate pe copii, identifică trei direcţii: externalist, internalist şi ambivalent.

Scopul lucrării constă în a analiza din punct de vedere teoretic conceptul de loc al controlului asupra propriei existenţe, de a aduce contribuţii teoretice şi practice la dezvoltatrea sa şi de a evidenţia modalitatea specifică de plasare a acestuia în relaţiile cu ceilalţi, în cazul pacienţilor cu diagnostic oncologic, în contextul afectării lor de PTSD.

English Abstract: The literature on behaviourist psychology has revealed that there is a direct relation between attitude and the manner of orientating the locus of control towards one’s own existence. Thus, investigating the relation between the prestige of the source and attitude change, Ritchie and Phares (1969) noted that there is an immediate connection between the attitude of people and the prestige of the source expressing an opinion or displaying a certain behaviour, and identified two types of attitudes – externalized, on one hand, and internalized, on the other. In their studies focusing on children, Nowicki şi Strickland (1973) have identified three directions: externalized, internalized and ambivalent.

This paper aims to provide a theoretical analysis of the concept of locus of control placed on one’s own existence, to bring theoretical and practical contributions to the development of this concept, and to outline the specific manner of placing the locus of control in relations with others, in case of patients diagnosed with cancer and within the context of coping with PTSD.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: locus of control, posttraumatic stress disorder, oncologic trauma, attitudinal system, behaviour, personality, resilience

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Iliuta, Catalina, Plasarea Locului De Control Asupra Propriei Existente La Pacienţii Cu Diagnostic Oncologic (Placing the Locus of Control on Their Own Existence in Patients Diagnosed With Cancer) (October 7, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2670479

Catalina Iliuta (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
32
Abstract Views
346
PlumX Metrics