Raspunderea pentru faptele de poluare care afecteaza sanatatea populatiei (Liability for Acts of Pollution that Affect Human Health)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6

8 Pages Posted: 12 Nov 2015

See all articles by Daniel-Ştefan Paraschiv

Daniel-Ştefan Paraschiv

Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute

Date Written: October 7, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Dreptul la un mediu sănătos prezintă o importanţă deosebită pentru desfăşurarea vieţii în condiţii corespunzătoare, astfel că organizaţiile, organele şi instituţiile internaţionale, europene şi naţionale ar trebui să aibă un rol mai pronunţat în ce priveşte protecţia acestuia, instituind măsuri de prevenire şi sancţiuni pentru faptele cu consecinţe iremediabile sau de lungă durată, care pot să afecteze grav sănătatea ori chiar viaţa oamenilor. Degradarea accentuată a ecosistemelor naturale, alături de interacţiunea dintre problemele ecologice şi comerciale aduc problemele de mediu în prim-planul preocupărilor guvernamentale, dar şi ale cetăţenilor.

English Abstract: The right to a healthy environment is of particular importance for conducting life under suitable conditions so that organizations, bodies and international, European and national institutions, should have a stronger role in environmental protection, instituting preventive measures and sanctions for acts with long-term or irreversible consequences that may seriously affect people's health or even life. Increased degradation of natural ecosystems, along with the interaction between trade and environmental issues bring environmental issues to the forefront of government concerns, but also of citizens.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: environmental protection, human health, pollution, environmental degradation, prevention measures, liability, sanctions

JEL Classification: K33

Suggested Citation

Paraschiv, Daniel-Ştefan, Raspunderea pentru faptele de poluare care afecteaza sanatatea populatiei (Liability for Acts of Pollution that Affect Human Health) (October 7, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2670486

Daniel-Ştefan Paraschiv (Contact Author)

Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
Bucuresti, 050711
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
17
Abstract Views
304
PlumX Metrics