Strategia Rusiei De Reintegrare a Europei Centrale Și De Est Într-Un ”Commonwealth Postsovietic” (Russia’s Strategy to Reintegrate the Eastern and Central-European Area in a 'Post-Soviet Commonwealth)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6

8 Pages Posted: 11 Oct 2015

See all articles by Cristian Nita

Cristian Nita

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: October 7, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Elaborarea oricărei analize privind factorii de risc la adresa securității naționale în perioada următoare trebuie să țină cont de ”factorul rus”.

În prezent, elitele rusești revalorizează ”ideea rusă” prin recuperarea trecutului imperial și prin invocarea obsedantă a catastrofei geopolitice reprezentată de destrămarea URSS. Conexiunea dintre construcția identității contemporane a Rusiei și acțiunile Rusiei față de posibila aderare a statelor ex-sovoetice (”vecinătatea imediată”) la NATO și UE, precum și strategia Rusiei de reintegare a regiunii Europei Centrale și de Est într-un ” commonwealth post-sovietic” nu a fost sufficient investigată. Modul în care Rusia vrea să-și utilizeze legăturile politice, acordurile economice sau moștenirea istorică pentru a submina instituțiile democratice în acest spațiu și pentru a-l adduce mai aproape de interesele sale este u direcție de cercetare. Rusia nu acționează în prezent în termenii Războiului Rece, ci profit de reașezarea centrelor d influență la nivel global și de lipsa descurajării simterice est-vest pentru a impune spațiului analizat un proeict politic neroimperial.

English Abstract: The elaboration of any analysis concerning the risk factors for national security in the next period it must take into account the "Russian factor".

The Russian elites are currently resurrecting the Russian idea by recovering the imperial past and by obsessively invoking the geopolitical catastrophe that the collapse of the Soviet Union represented. The connection between the construction of contemporary Russian identity and Russia’s actions in the face of the potential NATO and EU enlargement to include ex-soviet states (Russia’s near abroad) and Russia’s strategy to reintegrate the Eastern and Central-European area in a “post-soviet commonwealth” have not been investigated. The way Russia employs its political connections, commercial agreements and historical legacy to undermine democratic institutions in this area and to bring it closer to its interest are in need of research. Rather than acting as the USSR during the Cold War, Russia, as several times before in history, is taking advantage of the realignment of global centers of influence and of the absence of a deterring foreign power to impose a neo-imperial political project in the Central and Eastern European area.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Russian military and non-military reactions, strategy to re-conquer the Eastern and Central European area, the European security system

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Nita, Cristian, Strategia Rusiei De Reintegrare a Europei Centrale Și De Est Într-Un ”Commonwealth Postsovietic” (Russia’s Strategy to Reintegrate the Eastern and Central-European Area in a 'Post-Soviet Commonwealth) (October 7, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2670499

Cristian Nita (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Romania

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
25
Abstract Views
360
PlumX Metrics