Persoana Şi Lucrarea Sfântului Duh, Reflectate În Trăirea Liturgică Ortodoxă (The Person and Work of the Holy Spirit, as Reflected in the Orthodox Liturgic Life)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6

11 Pages Posted: 12 Oct 2015

See all articles by Dragos Stefanica

Dragos Stefanica

Romanian Academy, Institute for World Economy, Students

Date Written: October 7, 2015

Abstract

Romanian Abstract: În spaţiul răsăritean, liturghia este văzută ca unul dintre cele mai importante elemente ale vieţii spirituale a Bisericii. Biserica Ortodoxă „rămâne o Biserică liturgică par excellence, nu doar în sensul neîntreruptei tradiţii a cultului, ci, de asemenea, datorită locului pe care cultul îl ocupă în viaţa credincioşilor, datorită dragostei deosebite pe care credincioşii o au pentru locaşul bisericii şi pentru slujbele ei” (Schmemann 2009:81). Pe lângă acest aspect important, interesul pentru liturghie decurge şi din faptul că, făcând parte din Tradiţie, aceasta constituie o importantă sursă de inspiraţie pentru teologia dogmatică24. În atari condiţii, o temeinică observare a trăirii liturgice ne pune la dispoziţie informaţii preţioase privind subiectul pneumatologiei. În lucrarea de faţă vom privi la câteva dintre aspectele mistice ce ţin de Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt, văzute din perspectiva trăirii liturgice.

English Abstract: In the Eastern area, the liturgy is seen as one of the most important elements of the spiritual life of the Church. Orthodox Church ‟remains a liturgical Church par excellence, not only in the sense of an uninterrupted tradition of worship, but also due to the cult place that it occupies in the lives of believers, and to the special love that the believers have for the church building and its offices”. But the interest for liturgy derives also from the fact that it is part of the Tradition, and hence an important source of inspiration for dogmatic theology. In such conditions, a thorough observation of the liturgical experience provides us valuable information on the subject of pneumatology. In this paper we will look at some of the mystical aspects related to the person and work of the Spirit, seen from the perspective of liturgical life.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: liturgy; The Orthodox Church; pneumatology; Holy Spirit; epiclesis; liturgical life

JEL Classification: A10, A30

Suggested Citation

Stefanica, Dragos, Persoana Şi Lucrarea Sfântului Duh, Reflectate În Trăirea Liturgică Ortodoxă (The Person and Work of the Holy Spirit, as Reflected in the Orthodox Liturgic Life) (October 7, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2670515

Dragos Stefanica (Contact Author)

Romanian Academy, Institute for World Economy, Students ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
74
Abstract Views
717
rank
364,346
PlumX Metrics