Consolidarea Rezilienței Societății Civile În Fața Unor Posibile Situații De Criză Și Perfecționarea Controlului Parlamentar Asupra Serviciilor De Informații Premise Actule Ale Dezvoltării Strategiilor De Securitate Ale României (Strengthening the Resilience of Civil Society in Possible Crisis and Improving Parliamentary Oversight Over the Intelligence Services Current Premises of the Developement Security Strategies of Romania)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6

10 Pages Posted: 11 Oct 2015

See all articles by Constantin Stoican

Constantin Stoican

Romanian Academy - Institute for World Economy

Anca-Cristina Grecea

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: October 7, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Pe fondul aprobării în Parlament a Strategiei Naţionale de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019, care a introdus conceptul de „rezilienţă a societăţii civile”50, ca un element al noului concept de securitate extinsă, motivat de „asigurarea convergenţei cu principiile europene de securitate”51 şi a necesităţii adoptării în România a pachelului legislativ de tip „big brother”, mai ales al respingerii iniţiativelor legislative adoptate în acest domeniu, ca fiind neconstituţionale, lucrarea de faţă propune două paliere de analiză – consolidarea rezilienţei populaţiei la situaţiile de risc semnificative şi perfecţionarea controlului parlamentar asupra serviciilor de informaţii, care oferă şi perspective actuale pentru îmbunătăţirea stregiilor de securitate naţională.

Astfel, principalele argumente propuse vizează consolidare factorilor rezilienţei populaţiei în raport cu ameninţările semnificative la adresa securităţii naţionale, precum terorismul sau dezastrele naturale, dublat de exercitarea unui control parlamentar asupra serviciilor de informaţii mai eficient, cu o credibilitate sporită în rândul opiniei publice, ambele tipuri de soluţii reprezentând modalităţi importante pentru creşterea încrederii populaţiei în autorităţi şi a premiselor de cooperare eficientă cu acestea, în situaţii de criză.

English Abstract: On the background of approval by the Romanian Parliament of the National Defence Strategy for 2015-2019, which introduced the concept of "civil society's resilience" as an element of the new concept of extended security, motivated by "ensuring convergence with the European principles of security" and the need to adopt, the "big brother" legislation in Romania, especially due to the rejection legislative initiatives taken in this area, as unconstitutional, this paper proposes two levels of analysis - strengthening population's resilience against significant risk and improving parliamentary oversight of the intelligence services, which provides current insights to improve national security strategies.

Thus, the main proposed arguments aimed at strengthening the population's resilience factors in relation to significant threats to national security, such as terrorism or natural disasters, coupled with a more efficient exercise of parliamentary oversight on intelligence services, with an increased credibility among the public, both solutions representing important ways to increase public confidence in the authorities and the preconditions for effective cooperation with them in crisis situations.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: national security, security policies, resilience of civil society, parliamentary control, rule of law

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Stoican, Constantin and Grecea, Anca-Cristina, Consolidarea Rezilienței Societății Civile În Fața Unor Posibile Situații De Criză Și Perfecționarea Controlului Parlamentar Asupra Serviciilor De Informații Premise Actule Ale Dezvoltării Strategiilor De Securitate Ale României (Strengthening the Resilience of Civil Society in Possible Crisis and Improving Parliamentary Oversight Over the Intelligence Services Current Premises of the Developement Security Strategies of Romania) (October 7, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2670517

Constantin Stoican (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Romania

Anca-Cristina Grecea

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
20
Abstract Views
346
PlumX Metrics