Inovare În Domeniul Contabilității – Raportarea Integrată (Innovation in Accounting - Integrated Reporting)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.7/2015, Vol.7

9 Pages Posted: 10 Oct 2015

See all articles by Dana Cozma Ighian

Dana Cozma Ighian

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: October 8, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Rezultatele financiare nu mai sunt suficiente pentru a oferi o imagine de ansamblu a unei afaceri. Pentru a furniza o imagine globală cu privire la activitatea desfăşurată de către o entitate, raportările vor trebui să cuprindă atât partea tradiţională financiară, cât şi o parte nefinanciară care să furnizeze informaţii cu privire la dezvoltare durabilă, impactul activităţii asupra mediului, responsabilitatea socială. Principalul scop al acestui articol este de a prezenta conceptul de raportare integrată, precum şi strategia naţională privind egalitatea de şanse, incluziunea socială şi îmbătrânirea activă, cu implicaţii asupra dezvoltării durabile a entităţilor.

English Abstract: Financial results are no longer sufficient to provide an overview of a business. To provide an overview on the activity carried out by an entity, the reports will have to include both the traditional financial and non-financial part to provide information on sustainable development, the impact of the activity on the environment, social responsibility. The main purpose of this article is to present the concept of integrated reporting and national strategy on equality, social inclusion and active aging, with implications on the entities' sustainable development.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: integrated reporting, sustainable development, social inclusion

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Cozma Ighian, Dana, Inovare În Domeniul Contabilității – Raportarea Integrată (Innovation in Accounting - Integrated Reporting) (October 8, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.7/2015, Vol.7, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2671263

Dana Cozma Ighian (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13
Sector 6
Bucharest, 050711
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
92
Abstract Views
418
rank
314,674
PlumX Metrics