Evaluarea Costurilor De Prevenire Şi Protecţie În Cazul Activităților Desfăşurate La Înălţime (The Cost Assessment for Protection and Prevention of Activities Carried at Height)

10 Pages Posted: 10 Oct 2015

See all articles by Nicoleta Craciun

Nicoleta Craciun

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: October 8, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Deoarece accidentele de muncă datorate căderilor de la înălţime pot însemna suferinţă şi dizabilitate având efect simultan atât asupra sănătăţii angajatului, cât şi asupra perfomanţelor întreprinderii, necesitatea acordării unei atenţii ridicate la nivelul întreprinderii în ceea ce priveşte îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă devine primordială. Ținând cont că la nivel național nu există informații sistematizate privind impactul pe care accidentele de muncă datorate căderilor de la înălțime le au asupra dezvoltării durabile a întreprinderilor, prin studiul realizat se dorește evidențierea importanței indicatorilor economici în adoptarea unor decizii cu privire la investițiile în domeniul sănătății și securităţii la locul de muncă. Totodată,în articol sunt menționate avantajele care apar atât la nivel individual, cât și organizațional atunci când sunt adoptate măsuri privind sănătatea și securitatea la locul de muncă.

English Abstract: Since labor accidents due to falls from height can mean suffering and disability having simultaneous effect on both employee health and at the performances of the company, the need to pay high attention to the enterprise in terms of improving safety and health is essential. Given that nationally there is no systematic information on the impact of occupational accidents due to falls from height have on the sustainable development of enterprises, through the study conducted want to highlight the importance of economic indicators in making decisions about investment in health and safety at work. However, the article provide the advantages that arise at individual and organizational level when there are adopted measures of health and safety at work.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: cost assessment, prevention, work at height

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Craciun, Nicoleta, Evaluarea Costurilor De Prevenire Şi Protecţie În Cazul Activităților Desfăşurate La Înălţime (The Cost Assessment for Protection and Prevention of Activities Carried at Height) (October 8, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2671266 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2671266

Nicoleta Craciun (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13
Sector 6
Bucharest, 050711
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
19
Abstract Views
325
PlumX Metrics