Cercetări Privind Mentenanaţa Sigură – Lucrători În Deplină Securitate (Research on Safe Maintenance - Complete Safety for Workers)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.7/2015, Vol.7

16 Pages Posted: 10 Oct 2015

See all articles by Dan Florin Niculescu

Dan Florin Niculescu

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: October 8, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Obiectivul major al acestei lucrări de cercetare este implementarea metodologiei de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), armonizată cu legislaţia Uniunii Europene (UE) privind evaluarea riscurilor pentru SSM. Pentru scopul propus, s-a aplicat: „Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă”, elaborată şi de către Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii, avizată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Mentenanţa se referă la ,,combinaţia tuturor acţiunilor tehnice, administrative şi manageriale pe durata ciclului de viaţă al unui echipament, având rolul de a-l menţine sau de a-l repune într-o stare în care poate executa funcţia dorită”. Pentru a îndeplini dezideratele menţionate, această lucrarea de cercetare, este o continuare a tezei de doctorat elaborată de autor, denumită “Cercetări privind evaluarea comportării vibratorii şi mentenanţa echipamentelor dinamice şi maşinilor de lucru” susţinută la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea IMST, Departamentul Maşini şi Sisteme de Producţie, Domeniu Inginerie Industrială, în cadrul proiectului POSDRU /107/1.5/S/76909/2010-2013.

English Abstract: The major objective of this research paper is the implementation of the methodology of ensuring safety and health (OSH), harmonized with the European Union (EU) risk assessment for OSH. For this purpose, it was applied "method to assess risks of accidents and occupational diseases at the workplace", elaborated by the National Research Institute for Labour Protection, endorsed by the Ministry of Labour, Family and Social Protection. "Maintenance refers to the combination of all actions - technical, administrative and managerial - throughout the life cycle of equipment, with the role of maintaining or putting it back into a state where it can perform the desired function." To meet these objectives, this research paper is a continuation of the thesis elaborated by the author, entitled: "Research on the evaluation of vibration behavior and maintenance of dynamic equipment and work machines" held at the University Politehnica of Bucharest, Faculty IMST, Department Machines and Production Systems, Industrial Engineering Department, within the project POSDRU /107/1.5/S/76909/2010-2013.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: predictive maintenance, OHS rules, safe places, healthy condition, Safety

JEL Classification: A10

Suggested Citation

Niculescu, Dan Florin, Cercetări Privind Mentenanaţa Sigură – Lucrători În Deplină Securitate (Research on Safe Maintenance - Complete Safety for Workers) (October 8, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.7/2015, Vol.7, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2671290

Dan Florin Niculescu (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13
Sector 6
Bucharest, 050711
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
14
Abstract Views
393
PlumX Metrics