לוחמה רובוטית ובעיית הכבילה של שיקול הדעת
(Robot Warfare and the Problem of Bound Discretion)

עיוני משפט ל"ט 67 2016

40 Pages Posted: 10 Oct 2015 Last revised: 20 Jun 2016

See all articles by Eliav Lieblich

Eliav Lieblich

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law; affiliation not provided to SSRN

Eyal Benvenisti

University of Cambridge - Lauterpacht Centre for International Law

Date Written: October 8, 2015

Abstract

כלי נשק אוטונומיים – קרי, מערכות נשק שביכולתן לבחור ולתקוף מטרות ללא מעורבות אנושית בזמן אמת – עשויים להיכנס בשנים הקרובות לשימוש מבצעי בצבאות מתקדמים ברחבי העולם. לצד ההתקדמות הטכנולוגית המאפשרת כלי נשק אלה, מתקיים בעת האחרונה דיון ער לגבי חוקיותם תחת דיני הלחימה הבינלאומיים. המתנגדים לכלי נשק אוטונומיים מעלים טענות תועלתניות ודאונטולוגיות בניסיון לבסס איסור מוסרי וחוקי על פיתוח ושימוש בנשק מסוג זה. ואולם, אל מול טענות אלה עומדות טענות תועלתניות אשר מובילות לתוצאה הפוכה. במאמר זה, אנו מנתחים את אתגרי האסדרה של הלחימה בעת הנוכחית, ולאורם מציעים נקודת מבט נוספת לבחינת החוקיות של כלי הנשק האוטונומיים – היא נקודת המבט של המשפט הציבורי. לטענתנו, לחימה הינה פעולה שלטונית, ולכן עליה להיות כפופה לעקרונות יסוד של הדין המנהלי המקובלים במשפט הישראלי, במשפט המנהלי ההשוואתי, וגם, לטענתנו, במשפט הבינלאומי שעניינו דיני לחימה. בין עקרונות אלה, נודעת חשיבות מיוחדת לחובה המוטלת על בעל הסמכות לפעול להפעיל שיקול דעת. בהקשר של הלחימה, חובה זו מחייבת בין היתר לשקול את עניינו של הפרט אשר עשוי להינזק כתוצאה מהפעולה. התיכנות הקבוע מראש של הנשק האוטונומי למעשה כובל את שיקול הדעת של המפעיל. לכן, הפעלתו בהקשרים בהם הפרט עלול להינזק הינה אסורה.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: משפט הומניטרי, דיני לחימה, משפט מינהלי, נשק אוטונומי, משפט בינלאומי, דיני זכויות האדם

Suggested Citation

Lieblich, Eliav and Benvenisti, Eyal, לוחמה רובוטית ובעיית הכבילה של שיקול הדעת
(Robot Warfare and the Problem of Bound Discretion) (October 8, 2015). עיוני משפט ל"ט 67 2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2671385

Eliav Lieblich (Contact Author)

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, IL
Israel

affiliation not provided to SSRN

Eyal Benvenisti

University of Cambridge - Lauterpacht Centre for International Law ( email )

10 West Road
Cambridge, CB3 9DZ
United Kingdom

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
254
Abstract Views
2,139
rank
164,867
PlumX Metrics