Efecte Economico-Sociale Ale Retrocedării Proprităților În România (Social and Economic Effects of the Restitution of the Properties in Romania)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.7/2015, Vol.7

5 Pages Posted: 22 Oct 2015

See all articles by Loredana Padure

Loredana Padure

Valahia University of Targoviste

Date Written: October 12, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Funcţia definitorie a dreptului de proprietate este de a furniza un criteriu obiectiv de rezolvare a potenţialelor conflicte din societate. După 1990, au început revendicările imobiliare fie sub forma retrocedării bunurilor către proprietarii de drept, fie prin sistemul de compensații. Astfel a fost instituit Fondul Proprietatea prin care se urmăreşte restituirea unora dintre proprietăţile confiscate de statul comunist la valoarea lor de piaţă. O problemă economică de calculabilitate apare în această situaţie, întrucât este necesară estimarea, în afara mecanismelor pieţei, a despăgubirilor. Noii acţionari vor suporta riscuri, sau se vor bucura de beneficii, asociate unor activităţi economice, ceea ce va duce fie la absenţa restituţiei, fie la venituri nemeritate. Compensarea monetară de către stat a proprietarilor de drept întâmpină dificultăţi de ordin etic şi economic. Având în vedere faptul că în România situaţia imobilelor naţionalizate în perioada comunistă nu a fost soluţionată într-un mod echitabil, proprietarii aşteaptă încă soluţii practice. Numărul mare de solicitări adresate instanţelor europene confruntă România cu o situaţie dificilă, cu implicaţii majore de ordin economico – social.

English Abstract: The defining feature of ownership is to provide an objective criterion to resolve potential conflicts in society. After 1990, restitution claims began as real assets to the rightful owners, either through compensation. Thus it was established the Property Fund which seeks the restitution of properties confiscated by the communist state of the market value. An economic problem of computability occurs in this situation, since it is necessary to estimate the outside market mechanisms, compensation. New shareholders will bear the risks or will enjoy benefits associated activities economic, which will be the absence of restitution or unearned income. Monetary compensation by the state of their rightful owners experiencing difficulties ethically and economically. Given that situation nationalized properties in Romania during the communist period it has not been resolved in a fair, owners are still waiting for practical solutions. The number of requests addressed to European courts faced with a difficult situation Romania, the considerable economic implications - social.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: property restitution, socio-economic effects of Claim estate, ANRP report

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Padure, Loredana, Efecte Economico-Sociale Ale Retrocedării Proprităților În România (Social and Economic Effects of the Restitution of the Properties in Romania) (October 12, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.7/2015, Vol.7, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2672809

Loredana Padure (Contact Author)

Valahia University of Targoviste ( email )

Avenue Carol I no. 2
-
Tirgoviste, dimbovita -
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
13
Abstract Views
268
PlumX Metrics