Politica De Concurență În Contextul Responsabilității Sociale a Corporațiilor (Competition Policy in the Context of Corporate Social Responsibility)

Revista Română de Concurenţă nr.2, 2013

12 Pages Posted: 15 Oct 2015 Last revised: 28 Jan 2017

See all articles by Constantin Belu

Constantin Belu

Romanian Competition Council

Mihail Busu

Romanian Competition Council - Competition Inspector

Date Written: October 12, 2013

Abstract

Romanian Abstract: În acest articol analizăm legătura care există între responsabilitatea socială a corporațiilor (RSC) și politica de concurență la nivel european. Problema centrală investigată este dacă actualele reguli de concurență pot permite anumite tipuri de comportamente care, pe termen lung, asigură că obiectivele care derivă din principiile RSC pot fi atinse. În articol, argumentăm că deși în Legea Concurenței nu se face referire în mod explicit la interesele nepecuniare ale consumatorului, din principiul promovării interesului general al consumatorului, stipulat la art. 1 din Lege, se poate desprinde argumentul conform căruia promovarea de măsuri cu implicații imediate pentru bunăstarea consumatorului, (protecția mediului, guvernanță corporatistă sau măsuri sociale) poate să constituie un criteriu care să fie luat în considerare în implementarea politicii de concurență.

English Abstract: This paper aims to analyze the relationship between corporate social responsibility (CSR) and the European competition policy. The main purpose of our research paper consists in investigating whether the current competition regulation could allow certain types of behaviors which, on a long term, seem able to assure the achievement of the objectives derived from CSR principles. In the present study, we argue that although the Competition Law does not refer explicitly to consumers' non-pecuniary interests, Article 1 of the mentioned act involves the principle of promoting consumers' general interests. We highlight the argument according to which the promotion of measures with immediate implications for consumer’s welfare (environmental protection, corporate governance or social measures) might be a criterion to be taken into consideration within the implementation process of the competition policy.

Note: Downloadable document is in Romanian and English.

Keywords: concurenţă, practici concertate, corporaţii, responsabilitate; competition, concerted practices, corporate, responsibility

JEL Classification: D02, K21, L78

Suggested Citation

Belu, Constantin and Busu, Mihail, Politica De Concurență În Contextul Responsabilității Sociale a Corporațiilor (Competition Policy in the Context of Corporate Social Responsibility) (October 12, 2013). Revista Română de Concurenţă nr.2, 2013, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2672848

Constantin Belu

Romanian Competition Council ( email )

Piata Presei Libere, no. 1
corp D1, Sector 1
Bucharest, 013701
Romania

Mihail Busu (Contact Author)

Romanian Competition Council - Competition Inspector ( email )

Piata Presei Libere, no. 1
corp D1, Sector 1
Bucharest, 013701
Romania

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
24
Abstract Views
346
PlumX Metrics