Analiza Evoluției Împrumuturilor României De La Banca Internațională Pentru Reconstrucție Și Dezvoltare Și Fondul Monetar Internațional În Perioada 1973-1989 (The Analysis of Romania's Loan from the International Bank for Reconstruction and Development and International Monetary Fund between 1973-1989)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.7/2015, Vol.7

9 Pages Posted: 13 Oct 2015

See all articles by Ilarion Tiu

Ilarion Tiu

Romanian Academy - Institute of National Economy

Date Written: October 12, 2015

Abstract

Romanian Abstract: În perioada 1973-1981, România a beneficiat de credite de la FMI în cuantum de 1.667,263 de milioane dolari (exclusiv dobânda), bani care au contribuit la echilibrarea deficitelor din balanța de plăți externe. Deoarece partea română a refuzat constant să furnizeze Fondului anumite informații cu caracter confidențial, experții FMI au impus clauze de condiționalitate, care obligau guvernul de la București să adopte programe de stabilizare. După 1982, Nicolae Ceaușescu a considerat politica de condiționalitate ca fiind „amestec în treburile interne“ ale României, și a decis să întrerupă relațiile de credit cu Fondul. Prin acordurile de împrumut cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate în perioada 1974-1982, România a obținut credite în valoare de 2.182,8 de milioane dolari (exclusiv dobânzile), pentru 33 de proiecte de investiții. Banca a acceptat să cofinanțeze investițiile incluse în planurile cincinale ale României, relaxând astfel criteriile de performanță atunci când a autorizat împrumuturile. Economia socialistă nu a izbutit să respecte planurile de construcție ale noilor obiective industrial-agrare, și, în consecință, investițiile nu au furnizat la timp valuta necesară pentru plata ratelor scadente. La începutul anilor ’80, datoria externă a României depășea nouă miliarde de dolari.

English Abstract: Between 1973-1981, Romania benefited for loans from the IMF amounting to USD 1667.263 million (excluding interest), money that helped balance the balance of payments deficits. Because the Romanian has consistently refused to provide certain information confidential to the Fund, staff of the IMF imposed conditionality clause, which obliges the government in Bucharest to adopt stabilization programs. After 1982, Nicolae Ceaușescu considered policy conditionality as “interference in internal affairs” of Romania, and has decided to discontinue credit relations with the Fund. The loan agreements with the International Bank for Reconstruction and Development, signed during the period 1974-1982, Romania has received a loan amounting to USD 2182.8 million (excluding interest) for 33 investment projects. Bank has agreed to co-finance investments included in Romania's five-year plans, thus relaxing performance criteria when authorized loans. Socialist economy was unable to comply with the new construction plans for industrial-agricultural objectives, and therefore have not provided timely investment foreign currency necessary for the payment of due installments. In the early 80’s, Romania's external debt exceeded nine billion dollars.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Industrialization; Economic development; Foreign Loans; IMF, IBRD; Foreign Debt; Communism

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Tiu, Ilarion, Analiza Evoluției Împrumuturilor României De La Banca Internațională Pentru Reconstrucție Și Dezvoltare Și Fondul Monetar Internațional În Perioada 1973-1989 (The Analysis of Romania's Loan from the International Bank for Reconstruction and Development and International Monetary Fund between 1973-1989) (October 12, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.7/2015, Vol.7, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2672851

Ilarion Tiu (Contact Author)

Romanian Academy - Institute of National Economy ( email )

Calea 13 Septembrie nr 13, sector 5
Bucharest, Bucharest 050711
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
37
Abstract Views
343
PlumX Metrics