Interacţiunea Fluid-Structură Utilizând Metoda Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). SPH - Flexibilitate, Eficacitate, Acurateţe. (Fluid-Structure Interaction Using the Method Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). SPH - Flexibility, Efficiency, Accuracy.)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8

10 Pages Posted: 13 Oct 2015

Date Written: October 12, 2015

Abstract

Romanian Abstract: În provocatoare cu sistemele inginereşti moderne, complexe şi avansate, specialiştii trebuie să folosească procese foarte sofisticaet în modelare, simulare, vizualizare, analiză, proiectare, prototip, testare, fabricarea şi construcţiei. În analiza sistemelor avansate inginereşti există un număr mare de fenomene fizice, atât de multe încât nu este posibil ca toate să poată fi modelate, ci doar fenomenele majore care afectează performanţa sistemului analizat. În această lucrare se va încerca să se stabilească avantajele utilizării metodelor meshfree (SPH). În mod tradiţional FEM (metoda elementelor finite), domeniul spaţial problemă este discretizat în meshe. Metoda meshfree este utilizată pentru a stabili un sistem de ecuaţii algebrice pentru întregul domeniu problemă, fără utilizarea de meshe predefinite. Cel mai important obiectiv este dezvoltarea de metode meshfree cu costuri reduse pentru a crea o calitate a meshelor pentru problemele practice cu geometrii complicate.

English Abstract: In challenging with a modern, complex and advanced engineering system, specialists must use a very sophisticated process in modelling, simulation, visualisation, analysis, designing, prototyping, testing, fabrication and construction. In analysis of advanced engineering systems there are a large number of physical phenomena, so many that is not possible to model and simulate them all, just the major phenomena which affect the performance of the system. In this paper will try to establish the benefits of using mesh-free methods (SPH). In the traditionally FEM (finite element method), the problem spatial domain is discretized into meshes. The mesh-free method is used to establish a system of algebraic equations for the whole problem domain without the use of predefined mesh. The most important goal is developing mesh-free methods reduced cost to create a quality meshes for practical problems with complicated geometries.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Smoothed Particle Hydrodynamics, modelling, simulation, meshing

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Belega, Bogdan-Alexandru, Interacţiunea Fluid-Structură Utilizând Metoda Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). SPH - Flexibilitate, Eficacitate, Acurateţe. (Fluid-Structure Interaction Using the Method Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). SPH - Flexibility, Efficiency, Accuracy.) (October 12, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2672863

Bogdan-Alexandru Belega (Contact Author)

Military Technical Academy ( email )

Bulevardul George Coşbuc nr. 39-49
Sector 5
Bucharest, 050141
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
31
Abstract Views
334
PlumX Metrics