Colapsul Progresiv În Ingineria Structurală (Progressive Collapse in Civil Engineering)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8

12 Pages Posted: 14 Oct 2015

See all articles by Dan Ilie Buliga

Dan Ilie Buliga

Military Technical Academy, Students

Date Written: October 12, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Prăbuşirea progresivă a unei clădiri se produce atunci când acţiunile asupra structurii de rezistenţă sau condiţiile de margine sunt schimbate astfel încât unele elemente componente sunt încărcate dincolo de capacitatea lor portantă şi cedează. Partea rămasă din structură este nevoită să realizeze o redistribuire a forţelor interioare pentru a prelua încărcările exterioare. Ca rezultat al acestei redistribuiri, alte elemente pot să cedeze, făcând ca procesul de readaptare al structurii să continue până când fie încărcările exterioare nu mai pot să acţioneze pentru că structura a cedat, fie structura găseşte o alternativă de echilibru stabil. Cauzele iniţiale care pot duce la o prăbuşire progresivă sunt multiple şi adesea la baza unui eveniment sunt mai multe cauze combinate. Astfel putem enumera schimbarea violentă a presiunii aerului (explozia din acumulările de gaze, atacurile cu bombă, tornadele), explozia controlată, cutremurul, focul, impactul cu vehicule, condiţiile climaterice (zăpada, chiciura, vântul), aglomerările de oameni, greşelile de proiectare, greşeli de execuţie.

English Abstract: Progressive collapse of a building occurs when the actions on the resistance structure or boundary conditions are changed so that some components are loaded beyond their bearing and collapse. The remainder of the structure needs to create a redistribution of inner forces to take external loads. As a result of this redistribution, other elements may collapse, causing the structure redistribution process to continue until either external loads cannot act because the structure collapse, or find an alternative structure stable equilibrium. The initial causes that can lead to a progressive collapse are multiple and often based on an event are several causes combined. This can include violent change of air pressure (accumulation of gas explosion, bomb attacks, tornadoes) controlled explosion, earthquake, fire, impact of vehicles, weather conditions (snow, frost, wind), agglomerations of people, design mistakes, execution errors.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: progressive collapse, analytical methods in case of structural collapse, damage cases of buildings

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Buliga, Dan Ilie, Colapsul Progresiv În Ingineria Structurală (Progressive Collapse in Civil Engineering) (October 12, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2672866

Dan Ilie Buliga (Contact Author)

Military Technical Academy, Students ( email )

București
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
36
Abstract Views
425
PlumX Metrics