Noi Tehnologii De Monitorizare a Distrugerilor Structurilor Compozite În Aviaţie (New Technologies for Monitoring the Damage of Composite Structures in Aviation)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8

10 Pages Posted: 14 Oct 2015

See all articles by Ciprian Larco

Ciprian Larco

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: October 12, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Omul a fost preocupat de-a lungul istoriei evoluţiei sale de folosirea materialelor din jur pentru a-şi uşura şi îmbunătăţi activităţile. De la confecţionarea armelor de vânătoare, uneltelor pentru agricultură şi la realizarea de maşini complexe, omul a preluat şi prelucrat materialele din jur. Preocuparea actuală este de a-şi realiza propriile materiale. Un material compozit este compus din cel puţin doi constituenţi cu proprietăţi mecanice diferite, astfel încât prin combinarea lor să rezulte un material cu proprietăţi elastice şi rezistenţă superioare celor constituenţi. Materialele compozite, anizotrope prin natura lor, au un număr de avantaje faţă de materiale convenţionale izotrope, cum ar fi rezistenţă la oboseală, rezistenţă la coroziune şi rigiditate specifică (în raport cu greutatea) mai mare. Cel mai important aspect al materialelor compozite este că pot fi modelate, pentru condiţiile unei aplicaţii cunoscute, astfel încât să asigure o rigiditate maximă pe direcţia de solicitare cea mai mare. Tendinţa ascendentă a utilizării materialelor compozite în industria aeronautică şi nu numai impune o cunoaştere riguroasă a comportamentului acestor materiale, a modului lor de rupere. Întrebările de genul când, cum şi de ce cedează materialele compozite au nevoie de un răspuns cât mai bine fundamentat de teorii şi determinări experimentale. Noile materiale presupun şi noi tehnici de exploatare a acestora, adesea cu costuri ridicate. Cum materialele compozite au fost adoptate pentru reducerea costurilor pe termen lung, se impune şi dezvoltarea tehnologiilor pentru eficentizarea lor din punct de vedere economic şi operaţional.

English Abstract: Man has been concerned throughout its evolutionary history surrounding the use of materials in order to facilitate and improve activities. From making hunting weapons, agricultural tools to the development of complex machines, man has taken and processed the materials around. The current concern is to create its own materials. A composite material is composed of at least two constituents with different mechanical properties through the combination of which results in a material with elastic properties and strength superior to constituents. Composite materials, antisotropic by nature, has a number of advantages over conventional isotropic the materials, such as fatigue strength, corrosion resistance and specific stiffness (relative to weight) of benefit. The most important aspect of composite materials is that can be shaped, for a known applications condition, so as to provide maximum rigidity in the direction of highest solicitation. The upward trend in the use of composite materials in the aviation industry not only requires a thorough knowledge of the behavior of these materials, of their way of breaking. Questions like when, how and why composites fails need an answer as well-founded by theories and experimental determinations. New materials involve new techniques in their exploitation, often with high costs. How composite materials have been taken to reduce costs in the long term, it requires the development of these technologies to their efficiency form the economic and operational point of view.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: composite materials, demage, aircraft, maintenance

JEL Classification: Q54, Q58, Q19

Suggested Citation

Larco, Ciprian, Noi Tehnologii De Monitorizare a Distrugerilor Structurilor Compozite În Aviaţie (New Technologies for Monitoring the Damage of Composite Structures in Aviation) (October 12, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2672901

Ciprian Larco (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13
Sector 6
Bucharest, 050711
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
24
Abstract Views
411
PlumX Metrics