Câmpul Electromagnetic Şi Corpul Uman - Efectele Câmpului Electromagnetic Produs De Telefoanele Celulare Asupra Corpului Şi Impactul Acestuia Asupra Creşterii Costului Preţului De Producţie Al Telefoanelor Celulare (The Electromagnetic Field and the Human Body - The Effects of Electromagnetic Field Produced by the Cell Phones on Human Body and its Impact on the Growth of Cost Price of Production of the Cell Phones)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8

12 Pages Posted: 14 Oct 2015

Date Written: October 12, 2015

Abstract

Romanian Abstract: În ultima perioadă de timp a existat o dezvoltare explozivă a comunicaţiilor mobile, utilizarea aparaturii radar în aviaţie, utilizarea aparaturii medicale RMN şi CT, utilizarea cuptoarelor cu microunde în industria alimentară sau în scopuri casnice, diverse aparate electronice utilizate în industrie, cercetare ştiinţifică având ca scop oferirea de viteză, siguranţă şi comoditate. Dar aceste tehnologii au declanşat un set de întrebări privind efectele asupra sănătăţii organismului uman asociate utilizării lor: evaluarea riscului asociat utilizării telefoanelor portabile, a locuirii timp îndelungat în vecinătatea liniilor electrice şi a utilizării instalaţiilor RADAR portabile folosite de poliţie. La ora actuală în România nu există studii aprofundate privind iradierea populaţiei cu unde electromagnetice, iar hazardul asociat utilizării telefoanelor mobile face dificilă posibilitatea unui studiu.

English Abstract: Lately there was an explosive development of mobile communications, the use of radar equipment in aviation, the use of medical devices as MRI and CT, the use of microwave ovens in the food industry or household purposes, different electronic devices used in industry, scientific research aiming to provide speed, safety and comfort. But these technologies have raised up a set of questions regarding the effects on the human body associated with their use: the risk assessment associated to the use of portable telephones, long time living near by the power lines and use of portable radar installations by police. Nowadays in Romania there are no comprehensive studies on electromagnetic irradiation of population and the hazard associated to using mobile phones makes difficult a study opportunity.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: cell phones, SAR, electromagnetic radiation, electromagnetic field, human body

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Jeler, Grigore Eduard, Câmpul Electromagnetic Şi Corpul Uman - Efectele Câmpului Electromagnetic Produs De Telefoanele Celulare Asupra Corpului Şi Impactul Acestuia Asupra Creşterii Costului Preţului De Producţie Al Telefoanelor Celulare (The Electromagnetic Field and the Human Body - The Effects of Electromagnetic Field Produced by the Cell Phones on Human Body and its Impact on the Growth of Cost Price of Production of the Cell Phones) (October 12, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2672922

Grigore Eduard Jeler (Contact Author)

Military Technical Academy ( email )

Bulevardul George Coşbuc nr. 39-49
Sector 5
Bucharest, 050141
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
85
Abstract Views
855
rank
330,646
PlumX Metrics