Implementarea Algoritmului Rsa Folosind Structuri (Hardware Reconfigurabile RSA Algorithm Implementation Using FPGA)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8

11 Pages Posted: 14 Oct 2015

Date Written: October 12, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Comunicaţiile în această societate informatizată se bazează din ce în ce mai mult pe Internet. O problemă majoră a reţelelor de calculatoare şi a comunicaţiilor prin Internet o reprezintă securitatea informaţiilor. Algoritmii criptografici cu chei publice sunt utilizaţi pentru a asigura confidenţialitatea, autenticitatea şi non-repudierea comunicaţiilor în mediul electronic. Această lucrare analizează algoritmii matematici utilizaţi în implementarea unei arhitecturi a algoritmului criptografic cu chei publice RSA, folosind structuri hardware reconfigurabile.

English Abstract: Communications in the modern society rely more and more on the Internet. A major problem in computer networks and communications via the Internet is the information security. Public-key cryptography algorithms are used to ensure confidentiality, authenticity and nonrepudiation of data through the Internet. This paper analyzes the mathematical algorithms used in implementing an RSA algorithm architecture using FPGA devices.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: cryptography, FPGA, public-key cryptography, RSA algorithm

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Andreea-Teodora, Nicolcioiu, Implementarea Algoritmului Rsa Folosind Structuri (Hardware Reconfigurabile RSA Algorithm Implementation Using FPGA) (October 12, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2672929

Nicolcioiu Andreea-Teodora (Contact Author)

Military Technical Academy, Students ( email )

București
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
45
Abstract Views
459
PlumX Metrics