Modernizarea Tehnicii De Blindate Versus Achiziția De Produse Noi. Cercetarea Experimentală – Rol Hotărâtor În Luarea Deciziei De Modernizare (Updating Old Armored Vehicles vs. Buying New Products. Experimental Research - Making Decision in Updating)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8

8 Pages Posted: 14 Oct 2015

See all articles by Vilău Radu

Vilău Radu

Military Technical Academy

Date Written: October 12, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Lucrarea prezintă o metodologie, aplicată pe un studiu de caz, de evaluare a avantajelor utilizării cercetării experimentale în vederea stabilirii oportunităţii de modernizare a autovehiculelor militare aflate în exploatare, comparativ cu soluţia de achiziţie a unora noi. Tehnica existentă, în condiţiile modificării permanente a cerinţelor referitoare la sistemul de armă şi a reglementărilor privind circulaţia pe drumurile publice, poate fi modernizată parţial, fără modificări substanţiale, după o analiză atentă a costurilor de modernizare versus achiziţia de produs nou. Transportoarele amfibii blindate de generaţie mai veche sunt echipate cu sisteme de frânare fără sistem de prevenire a blocării roţilor. Pentru stabilirea oportunităţii de echipare cu astfel de sisteme, s-a procedat la efectuarea unui program de cercetare experimentală, ce a permis determinarea parametrilor procesului de frânare ce stabilesc necesitatea achiziţionării şi montării pe autovehiculele existente a unui ABS. Probele s-au efectuat în conformitate cu procedurile specifice, utilizând un lanţ de măsurare din dotarea laboratorului LACEBAT al Academiei Tehnice Militare.

English Abstract: The paper introduces a methodology, further applied to a specific situation, to assess the advantages of using the experimental research in order to make the decision between updating the existing military automotive and buying new ones. The existing equipment, within the context of a permanent change of the armament system's requirements and the public road traffic regulations, can be partially updated without major modifications, after performing a thorough analysis of the updating costs vs. buying a new product. The older amphibious personnel carriers have non-ABS braking systems. To establishing the opportunity of equipping them with ABS, we proceeded in developing an experimental research program that allowed us to determine the braking process parameters that help in deciding whether to buy an aftermarket ABS for the existing carriers. The tests were performed according to some specific procedures and qualified equipment of the LACEBAT laboratory of the MTA.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: experimental research, modernization costs, acquisition

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Radu, Vilău, Modernizarea Tehnicii De Blindate Versus Achiziția De Produse Noi. Cercetarea Experimentală – Rol Hotărâtor În Luarea Deciziei De Modernizare (Updating Old Armored Vehicles vs. Buying New Products. Experimental Research - Making Decision in Updating) (October 12, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2672961

Vilău Radu (Contact Author)

Military Technical Academy ( email )

Bulevardul George Coşbuc nr. 39-49
Sector 5
Bucharest, 050141
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
23
Abstract Views
250
PlumX Metrics