Cercetări Privind Mentenanţa Predictivă, Pentru Reducerea Costurilor De Utilizare a Pompelor Centrifugale (Research on Predictive Maintenance to Reduce the Costs of Using Centrifugal Pumps)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.4/2015, Vol.4

11 Pages Posted: 15 Oct 2015

See all articles by Dan Florin Niculescu

Dan Florin Niculescu

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: October 14, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Obiectivul major al acestei lucrări de cercetare este, implementarea mentenanţei predictive, pentru reducerea costurilor de utilizare a echipamentelor industriale (a pompelor centrifugale pentru ape curate). Mentenanţa se referă la ,,combinaţia tuturor acţiunilor tehnice, administrative şi manageriale pe durata ciclului de viaţă al unui echipament, având rolul de al menţine sau de al repune într-o stare în care poate executa funcţia dorită”. Pentru a îndeplini aceste deziderate, această lucrarea de cercetare, este o continuare a tezei de doctorat elaborată de autor, denumită: “Cercetări privind evaluarea comportării vibratorii şi mentenanţa echipamentelor dinamice şi maşinilor de lucru” susţinută la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea IMST, Departamentul Maşini şi Sisteme de Producţie, specialitatea Inginerie Industrială, în cadrul proiectului POSDRU /107/1.5/S/76909/2010-2013.

English Abstract: The major objective of this research paper is, implementing predictive maintenance to reduce the cost of using industrial equipment (centrifugal pumps for clean water). Maintenance refers to the combination of all actions technical, administrative and managerial life cycle of equipment with the role of maintaining or putting it back into a state where it can perform the desired function. To meet these objectives, this research work is a continuation of the thesis elaborated by author, title: "Research on vibration behavior evaluation and maintenance of equipment and machines work dynamic" held at the University Politehnica of Bucharest, Faculty IMST Department Production Machines and Systems, Industrial Engineering specialty, in the POSDRU /107/1.5/S/76909/2010-2013.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: predictive maintenance, vibration behavior, cost of use, industrial equipment

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Niculescu, Dan Florin, Cercetări Privind Mentenanţa Predictivă, Pentru Reducerea Costurilor De Utilizare a Pompelor Centrifugale (Research on Predictive Maintenance to Reduce the Costs of Using Centrifugal Pumps) (October 14, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.4/2015, Vol.4, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2674036

Dan Florin Niculescu (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13
Sector 6
Bucharest, 050711
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
44
Abstract Views
430
PlumX Metrics