זכויות חברתיות-כלכליות ואיכות הסביבה
Environmental Protection and Socio-Economic Rights

(זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל', בעריכת יורם רבין ויובל שני (הוצאת רמות, 2004'

21 Pages Posted: 16 Dec 2015 Last revised: 8 May 2017

See all articles by Oren Perez

Oren Perez

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: October 16, 2015

Abstract

תקציר בעברית: התימה של זכויות חברתיות-כלכליות תופסת לאחרונה מקום חשוב בשיח המשפטי. היא נדונה במספר רב של מאמרים ובפסיקה של בתי המשפט בישראל. אלא, שככל תימה, גם זו סובלת מנקודות מעיוורון. מאמר זה מבקש להבהיר את "מתחם העיוורון" של תימה זו, בהתייחס לשאלות סביבתיות ולקשר שבין האדם לטבע. מתחם זה, כפי שיובהר להלן, הוא רב פנים - הוא מתייחס הן לתפיסה האידיאולוגית שעומדת ביסוד השיח של זכויות חברתיות-כלכליות, והן למנגנון המשפטי שבאמצעותו הן אמורות להיות מיושמות. הדיון ב"מתחם העיוורון" האמור, יוביל להצגה של מסגרת נורמטיבית אלטרנטיבית להתמודדות עם דילמות סביבתיות: אקולוגיה פוליטית. דיון זה משמעותי בפרט לאור הדיון בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון בדבר האפשרות לעגן את הזכות הסביבתית כזכות חוקתית (ראו: בג"צ 4128/02 אדם טבע ודין- אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' ראש הממשלה ואח', עמ"נ (ת"א) 318/07 טיוטו אליהו ואחר' נ' הועדה המקומית לתו"ב בראשל"צ, נבו פסק-דין מנהלי 16/08/10 ועעם 683/13 רשות שדות התעופה נ' אליהו טויטו ואח').

English Abstract: The article criticizes the constitutional discourse on environmental rights and offers an alternative framework for dealing with environmental conflicts: ecological politics.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: constitutional law and environmental rights

JEL Classification: K32

Suggested Citation

Perez, Oren, זכויות חברתיות-כלכליות ואיכות הסביבה
Environmental Protection and Socio-Economic Rights (October 16, 2015). (זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל', בעריכת יורם רבין ויובל שני (הוצאת רמות, 2004', Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2675153 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2675153

Oren Perez (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel
+972-3-5317798 (Phone)
+972-3-5351856 (Fax)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
114
Abstract Views
1,201
rank
285,239
PlumX Metrics